Bli kund

Säkerhetskritiskt arbete inom järnväg och/eller på tåg

Hälsobolaget erbjuder lagstadgade medicinska kontroller där syftet är att ta reda på om personal med säkerhetskritiska arbetsuppgifter inom spårbunden trafik tex. lokförare löper risk för ohälsa eller olycksfall i sitt arbete. Och för att förebygga att någonting sådant sker. För personer som arbetar på spårväg, järnväg och tunnelbana krävs det enligt Transportstyrelsen att man kan visa att man uppfyller de fysiska, psykiska och medicinska krav som ställs. Hälsobolaget genomför hälsokontroll och utfärdar de intyg du behöver.

Beställ hälsokontroll och tjänstbarhetsintyg

När ska kontrollen genomföras?

Vid spårbundet arbete

Hur ofta?

Intervaller enligt TSFS 2011:6 lokförare, TSFS 2019:112 personal med säkerhetskritiska arbetsuppgifter.

Hur går kontrollen till?
  • Hälsodeklaration
  • Läkarundersökning
  • Provtagning, blodprover
  • Synundersökning inkl. färgseende och synfält
  • Hörselkontroll