Bli kund

Ökad prestationsförmåga med förbättrad ergonomi

Felaktigt utformade arbetsplatser kan resultera i kostsamma arbetsskador. Att låta Hälsobolaget genomföra en ergonomisk kartläggning och analys är ett sätt att minska riskerna.

Vid en ergonomisk kartläggning kommer vi ut till er arbetsplats och analyserar den fysiska arbetsmiljön med målsättningen att optimera förutsättningarna. Vi tittar på relevanta förändringar för att uppnå ökad kvalitet, produktivitet och prestation samtidigt som arbetsrelaterade skador förebyggs. Fysiska, organisatoriska, tekniska och mentala faktorer som påverkar er under arbetet vägs in i en samlad bedömning.


Undvik belastningsskador – tänk ergonomi före, under och efter!

Utifrån kartläggning, analys och dialog tillsammans med er som kund, kommer vi fram till lämpliga åtgärdsförslag som hjälper er att utforma och skapa en hållbar arbetsmiljö. Vi kan även vara ett stöd under införandet och planerandet av eventuella åtgärder vi kommit fram till, samt följa upp dessa.

Kontakta våra ergonomer:

 

 • Ska ni förändra något på er arbetsplats?
 • Ska ni bygga om eller bygga nytt?
 • Vill ni minska riskerna vid handintensivt arbete eller bedöma behovet av medicinsk kontroll vid sådant arbete?
 • Har ni nytt schema/nya arbetsmoment som ändrar belastningen?
 • Vill ni förebygga att besvär uppkommer?

BESTÄLL ergonomiSTÖD

 • Har ni koll på fysiska risker i er arbetsmiljö?
 • Är arbetsplatsen ändamålsenlig så att den skapar en effektiv och hållbar organisation?
 • Har ni stress och spänning som påverkar fysiskt?
 • Arbetar ni systematiskt med att undersöka er fysiska arbetsmiljö eller önskas stöd för att skapa sådan process?

BESTÄLL ERGONOMISTÖD

 • Har ni redan många medarbetare med fysiska besvär och vill åtgärda sambanden med ergonomiska brister?
 • Har ni redan gjort förändringar i den fysiska arbetsmiljön och önskar ergonomisk utvärdering av förutsättningarna för god hälsa och prestation?
 • Vad blev effekten av insatsen och hur arbetar ni vidare?

Beställ ergonomistöd