Bli kund

Hälsoundersökning MÅLERI

En hälsoundersökning kring arbete, livsstil och hälsa är en väl vald investering. Denna hälsoundersökning är utformad efter målares riskområden och uppfyller kollektivavtalens krav. Hälsobolaget har också möjlighet att anpassa hälsoundersökningar efter företagets egna behov och önskemål. Efter hälsoundersökningen får du som arbetsgivare en rapport som visar hur dina medarbetare upplever sin arbetssituation och vilka förbättringsområden som finns. Utifrån resultatet kan vi sedan tillsammans ta fram värdefulla åtgärdsförslag på hur organisationen kan gå vidare i hälso- och arbetsmiljöarbetet.

Syfte

Att kartlägga livsstil och arbetshälsa, för att i tid upptäcka, förebygga och åtgärda ohälsa.

Upplägg

Undersökningen Måleri består av två delar.

 • Del 1 är en provtagning hos sjuksköterska samt en tidigare ifylld webbaserad medarbetarenkät som ligger till grund för ett hälsosamtal kring arbetshälsa och livsstil.
 • Del 2 är ett besök hos fysioterapeut som bedömer individens styrka och rörelseomfång.

Innehåll

Provtagning hos sjuksköterska eller företagssköterska:

 • Blodtryck
 • Blodsocker
 • Totalkolesterol, HDL, non-HDL, LDL, Triglycerider
 • Blodvärde
 • Hörsel
 • Syn
 • Längd, vikt
 • Spirometri (lungfunktion)

Besök hos fysioterapeut

 • Bedömning styrka och rörelse
 • Axlar och skuldra
 • Rygg
 • Knä
 • Fot
Vid önskemål erbjuder vi följande tillval:
 • Konditionstest
 • PSA-provtagning
  *Vid behov tillkommer läkarbesök enligt Socialstyrelsens riktlinjer och avtalspris för läkarbesök gäller.

Pris:

Enligt offert

 

Gör en intresseanmälan eller ring direkt för att boka tid – 0771-35 43 30.

INTRESSEANMÄLAN

 

 


Anlita oss för företagets lagstadgade medicinska kontroller

För vissa arbeten krävs enligt lag att du som arbetsgivare anordnar medicinska kontroller. Syftet är att ta reda på om personalen löper risk för ohälsa eller olycksfall i sitt arbete. Och att förebygga att någonting sådant sker.

Till medicinska kontroller