Bli kund

Få underlag för att kunna sätta in rätt åtgärder vid sjukskrivning eller risk för sjukskrivning

Ett kartläggningssamtal handlar om att inventera de faktorer som påverkar ohälsan hos individer med återkommande korta sjukskrivningar och individer som är i riskzonen för sjukskrivning. Kartläggningen kan också vara viktigt för att komma vidare i processen vid en långvarig sjukskrivning.

Syftet med Hälsobolagets kartläggningssamtal är att ge dig som arbetsgivare ett underlag för att tidigt kunna sätta in åtgärder vid en sjukskrivning och att komma vidare i processen för återgång till arbete. Kartläggningen hjälper också till att klargöra hur arbetssituationen ser ut för den anställde och kan därmed ligga till grund för fortsatta rehabiliteringsdiskussioner mellan dig och din anställde.

Så här går kartläggningssamtalen till:

En rehabsamordnare genomför samtalet enligt Försäkringskassans modell ”Sassamkartläggning” och går igenom social status, arbetsförhållande, arbetsuppgifter, utbildningsbakgrund, socialt och professionellt nätverk, livsstil/hälsa, friskfaktorer samt motivation för återgång i arbete. Samtalen är alltid lösningsfokuserade med fokus på att motivera och inspirera den anställde.

Återkoppling ingår alltid

Efter kartläggning och faktainsamling sker alltid en återkoppling till dig som chef. Och efter den kan en fortsatt dialog i form av ett trepartsamtal (chef, individ och företagshälsovård) genomföras för att på så vis sätta in rätt åtgärder.