Bli kund

Att arbeta förebyggande är betydligt mer hälsosamt och ekonomiskt

Det förebyggande arbetet går ut på att i möjligaste mån förhindra ohälsa och skador. Ur ett arbetsgivarperspektiv är de förebyggande insatserna de mest lönsamma, eftersom åtgärder sker innan kostnader för exempelvis sjukfrånvaro, produktionsbortfall och nedsatt arbetsförmåga uppstår. Många förknippar företagshälsovården med den årliga hälsoundersökningen som i sig är ett bra sätt att kartlägga hälsoläget bland medarbetarna, men som först ger hälsoekonomiska vinster för företaget när den följs av riktade åtgärder.

En arbetsplats som prioriterar förebyggande hälso- och arbetsmiljöarbete har inte bara friskare medarbetare utan också maximala förutsättningar för prestation och lönsamhet. Att genom en insats lyckas förflytta en medarbetare från risk- till friskgrupp förebygger inte enbart risken för insjuknande i en rad olika livsstilsrelaterade sjukdomar – det får direkta effekter på medarbetarens arbetskapacitet varje dag!

På Hälsobolaget har vi ett brett utbud av insatser som på olika sätt förebygger ohälsa!

Professionellt samtalsstöd av psykoterapeut eller psykolog

Ibland händer det saker i livet privat, på arbetet eller på båda samtidigt. Du kan då behöva professionellt stöd för att sortera och komma vidare.

Samtalsstöd

Ökad prestationsförmåga med förbättrad ergonomi

Felaktigt utformade arbetsplatser kan resultera i kostsamma arbetsskador. Att låta Hälsobolaget genomföra en ergonomisk kartläggning och analys är ett sätt att minska riskerna.

Ergonomi

Finns tidiga signaler på ohälsa?

Eller pågående sjukskrivning? Genom vår arbetsmodell vid rehabilitering stöttar vi medarbetaren och chef att skapa förutsättningar för en hållbar och hälsosam återgång i arbetet.

Rehab-process

Hälsoinventering – en hälsosatsning i 3 steg

Allt fler inser värdet av en god, stark och hållbar hälsa. Trivs man med sin hälsa så ökar man sitt välbefinnande och sin energi till att leva livet fullt ut. Vi vet också att en medarbetare som mår bra och har en god hälsa är mer produktiv och närvarande på arbetet.

Hälsoinventering