Bli kund

Smitta på arbetsplatsen

Arbetsgivare har ansvar att motverka att smittsamma sjukdomar sprider sig på arbetsplatsen. För vård och omsorg finns särskilda rekommendationer. Alla arbetsplatser har olika förutsättningar men att ha policy hur man ska agera vid sjukdom på arbetsplatsen är ett steg i rätt riktning.

Var hemma vid sjukdom och håll goda hygienrutiner är två grundstenar som vi tycker är extra viktiga att hålla fast vid. Likaså att regelbundet genomföra riskbedömningar gällande smitta.

Behöver du som chef stöd att utarbeta policy? Klicka här