Bli kund

Konflikthantering – snabb och konkret hjälp i svåra situationer

  • Större eller mindre konflikter uppstår på nästan alla arbetsplatser. När det händer är det viktigt att du som chef är förberedd och vet hur du ska agera.
  • Konflikter utgör en risk för ohälsa som arbetsgivaren är skyldig att förebygga och åtgärda.
  • Vi på Hälsobolaget har lång erfarenhet av att utreda och hantera konflikter. Vi tränar även grupper i samarbetsformer som förebygger destruktiva konflikter. Hos Hälsobolaget är ni i trygga händer, även med de mest känsliga situationerna.
  • När samarbetet på jobbet inte fungerar på grund av missförstånd, osämja och konflikter är det ofta värt att ta hjälp för att förstå och åtgärda svårigheterna.

Hälsobolagets process

I ett första steg får du som chef hjälp att analysera den nuvarande situationen samt konkreta råd hur du kan hantera konflikten på individ-, grupp- och organsationsnivå. Allt enligt relevant lagstiftning och era egna policyer.

Om det finns misstankar att situationen innehåller kränkande särbehandling, trakasserier eller mobbning – så hjälper vi dig fullgöra ditt arbetsgivaransvar genom en gedigen utredning med åtgärdsförslag enligt vedertagen metodik.


Intresserad av att veta mer?

Lämna dina uppgifter, så blir du kontaktad av en våra erfarna konsulter.

 Klicka här

 

RELATERAT INNEHÅLL:

Behöver du hantera en konflikt eller skapa bättre samarbete i din arbetsgrupp?

Hälsobolaget arbetar utifrån beprövade metoder för att förstärka arbetsgruppers samarbete. Våra tjänster sträcker sig ifrån utbildning och konsultation till utredning med hantering av samarbetssvårigheter, konflikter och kränkande särbehandling.

Till Konflikthantering/Kartläggning – hel arbesgrupp


Faktaundersökning

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete har regler för när arbetstagare råkar ut för ohälsa eller olycksfall i arbetet eller när något allvarligt tillbud inträffar i arbetet. Detta gäller även sociala hälsorisker såsom kränkande särbehandling eller mobbning. Arbetsgivaren ska utreda orsakerna så att risker för ohälsa eller olycksfall förebyggs framåt.

Till faktaundersökning