Bli kund

Vad kan du göra för att förebygga sjukskrivningar?

Genom att agera på tidiga signaler kan du som arbetsgivare minska kostnaden för sjukfrånvaron och risken för långtidssjukskrivningar. Faktum är att forskning visar på ett tydligt, positivt samband mellan god arbetsmiljö, bra arbetsklimat och låg sjukfrånvaro. På Hälsobolaget har har vi lång erfarenhet av att skapa friskare arbetsplatser med sänkt sjukfrånvaro.

Vad kostar personalens sjukfrånvaro på ditt företag?

Sjukfrånvaron kostar mer än vad vi tror. Eftersom det är en så komplex typ av kostnad syns den inte på samma sätt som andra poster i bokföringen, men när man väl börjar räkna på vad notan egentligen landar på när någon blir sjuk så inser man snart hur viktigt det är att satsa på hälsofrämjande insatser som minskar sjukfrånvaron. Enklast är naturligtvis att räkna den direkta kostnaden för sjuklön. Den totala kostnaden är dock mångdubbelt mer. Ersättare, overheadkostnader, produktionsbortfall med mera är exempel på kostnader som tillkommer.

Försäkringskassan har tagit fram ett enkelt kalkylprogram för att du ska kunna räkna ut vad ditt företags sjukfrånvaro egentligen kostar.

För en friskare arbetsplats med sänkt sjukfrånvaro

Tillsammans i vårt team har vi en bred kompetens av erfarna läkare, företagssköterskor, fysioterapeuter, psykologer och psykoterapeuter. Tillsammans med vår arbetsmetod, skapar vi friskare arbetsplatser med sänkt sjukfrånvaro – det är trots allt det vi är bäst på.