Bli kund

Medicinsk kontroll vid arbete med allergiframkallande kemiska produkter

Vid arbete med vissa allergiframkallande kemiska produkter finns ökade risker för ohälsa kopplade till hud och lungor. Kontakteksem och astmatiska besvär är exempel på negativa följdeffekter av exponering.

Allergiframkallande kemiska produkter är vanligt förekommande inom tandvården, bil- och tillverkningsindustrin samt skönhetsbranschen, men kan återfinnas i många andra verksamheter också.

Kom ihåg! Riskbedömning först

Alla medicinska kontroller ska ha föregåtts av en riskbedömning som ligger till grund för bedömningen. Vid behov av stöd med riskbedömning inför ev. medicinsk kontroll – kontakta oss.

Beställ telefonkonsultation med arbetsmiljöingenjör

När ska kontrollen genomföras?

Arbetstagare som kommer att sysselsättas eller sysselsätts i arbete som innebär exponering för farliga kemiska produkter som klassificeras som H317 eller H334 p g a sitt innehåll av:

Epoxiplastkomponenter
Formaldehydhartser
Metakrylater eller
Akrylater

Hur ofta ska kontrollen genomföras?

Innan arbetstagaren sysselsätts i arbete eller vid tecken på hudsjukdom, luftvägssjukdom eller allergi.

Hur går kontrollen till?
  1. Bifoga riskbedömningen vid din beställning
  2. Läkarbesök med genomgång av tidigare och nuvarande exponeringsförhållanden, undersökning och spirometri
  3. Ev. remiss till lungröntgen.