Bli kund

På Hälsobolaget har vi en helhetssyn när det gäller rehabilitering

Rehabilitering är ett samlingsnamn för alla medicinska, psykologiska, sociala och arbetslivsinriktade åtgärder som ska göra det möjligt för en arbetstagare att komma tillbaka till eller stanna kvar i arbetet.

Det är enklare att komma tillbaka i arbete om sjukfrånvaron inte blir långvarig. Därför är det så viktigt att arbetsplatsen genom bra arbetsanpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering ger den anställde goda förutsättningar för att komma tillbaka.

Samverkan är A och O vid rehabilitering

Lika viktigt som det är att stödja individen i rehabprocessen, är det att stötta chefen för ett långsiktigt arbete framåt. För att uppnå goda resultat är det viktigt att du som arbetsgivare, den anställde, skyddsombudet, företagshälsovården och Försäkringskassan med flera samarbetar för att hitta bra lösningar.

Vi underlättar din återgång i arbetet

Har du tidiga signaler på ohälsa eller är under pågående sjukskrivning? Tala med din chef om du vill ha stöd av oss för att komma tillbaka till ett hållbart arbetsliv.

Rehab-process

Förbättrad arbetsförmåga med stöd av fysioterapeut

Orsakerna till att man behöver fysioterapi och rehabilitering kan vara många; återhämta sig efter en olycka eller belastningsskada, eller bli kvitt sin musarm eller onda rygg. Det kan också vara så att stress eller annan psykisk ohälsa har yttrat sig fysiskt och du behöver hjälp för att arbeta med din kropp, andning eller smärta på ett annat sätt.

Fysioterapi

Stöd vid skadligt bruk av alkohol och droger

Det är inte alltid mängden eller tillfälle som avgör ifall bruk av något slag anses som ohälsosam. Utan snarare de konsekvenser som bruket leder till, så som fysiska och psykiska hälsoaspekter men även samvaron med familj och vänner. Det kan även leda till att man tar onödiga risker både privat och inom arbetslivet.

Alkohol & droger

Få underlag för att kunna sätta in rätt åtgärder vid sjukskrivning eller risk för sjukskrivning

Ett kartläggningssamtal handlar om att inventera de faktorer som påverkar ohälsan hos individer med återkommande korta sjukskrivningar och individer som är i riskzonen för sjukskrivning. Kartläggningen kan också vara viktigt för att komma vidare i processen vid en långvarig sjukskrivning. Till kartläggningssamtal