Bli kund

Har du koll på grundläggande lagkrav i arbetsmiljöarbetet?

I vår tjänst Arbetsmiljökollen kartlägger vi tillsammans hur verksamheten efterlever Arbetsmiljölagen och föreskrifterna Systematiskt arbetsmiljöarbete (2001:1) och Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Denna tjänst lägger grunden för fortsatt systematisk arbetsmiljöarbete och rekommenderas alla våra företagskunder.

Arbetsmiljökollen omfattar:

  • Förberedande uppdragsdialog mellan utförare och beställare
  • Intervju med beställaren utifrån screeningsverktyg
  • Sammanställande rapport
  • Återkoppling med förslag på insatser