Bli kund

Välkommen till din och personalens vaccinationsmottagning!

Hälsobolaget erbjuder ett brett sortiment av vaccin. Innan du kommer till oss får du fylla i ett vaccinationsformulär. I samråd med dig och utifrån informationen du lämnar till oss tar vi fram en vaccination anpassad just för dig eller din personal.

Vi tar emot barn och vuxna från 10 år och uppåt.

För att vi ska kunna ge vaccination, behöver du fylla i ett vaccinationsformulär i god tid innan din bokade vaccinationstid. Vaccinationsformuläret hittar du här 

Boka tid FÖR vaccination


Hälsobolaget erbjuder följande vaccinationer och vaccin:

Bätros

Bältros (herpes zoster) orsakar oftast hudutslag och intensiv smärta. Det är en virussjukdom som var fjärde person får någon gång i livet. Mer information om bältrosvaccin finner du här

Vaccin: Shingrix

Denguefeber

Denguefeber är ett myggburet virus som drabbar ca 400 miljoner personer varje år. Myggan som bär på smittan är aktiv över hela dygnet. Viruset förekommer främst i Asien följt av Latinamerika och Afrika. En av fyra som insjuknar utvecklar symtom och söker vård. Sjukdomen varierar från symtomfrihet till svåra symtom och i värsta fall död. Vanliga tecken är influensaliknande symtom som:

feber
huvudvärk
smärta bakom ögonen
muskelsmärta
illamående / kräkningar
trötthet

Hur kan man skydda sig?
Det bästa sättet att förhindra infektion är att:

• bära kläder som täcker kroppen väl (särskilt ben och fötter)
• använda insektsavvisande medel
• hålla myggor utanför huset genom insektsnät för dörrar och fönster
• sova under ett nät, även under dagen

Rekommendation
Svenska infektionsläkarföreningen har 2023 utformat rekommendationer inför resa till område med risk för denguefeber:

• att vaccinet kan rekommenderas till resenärer i åldern 6–60 år som haft denguefeber
• att vaccinet kan övervägas till resenärer i åldern 6–16 år som inte haft denguefeber
• att vaccinet kan övervägas till resenärer i åldern 17–60 år som inte haft denguefeber inför en längre resa (se nedan)
• att ej ge vaccinet till resenärer >60 år i väntan på mer kunskap

Vad som menas med en längre resa beror på resmål:
> 6 veckor för resa till Sydostasien
> 3 månader för resa till Indiska halvön
> 4 månader för resa till Syd- och Mellanamerika (inklusive Karibien, exklusive Argentina och Chile), Afrika (exklusive Nordafrika och Sydafrika) och Oceanien (exkl. Australien och Nya Zeeland)

Vaccin: Qdenga

Gula febern

Gula febern är en myggöverförd virussjukdom som går epidemiskt i Afrika och Sydamerika. Sjukdomen kan leda till dödligt förlöpande gulsot och är en fruktad farsot. Vaccinationen med en spruta ger fullgott skydd i tio år. Gravida bör undvika vaccination, liksom att överhuvudtaget resa till dessa länder.

Vaccin: Stamaril

Hepatit A

Hepatit A är en infektionssjukdom som kan påverka levern, med symtom som huvudvärk, muskelvärk, illamående, gulsot och feber. För att skydda sig mot sjukdomen kan man vaccinera sig i två doser för ett långvarigt skydd. Det är särskilt viktigt att ta vaccinet innan man reser till platser i världen där sjukdomen är vanligt förekommande och vaccination rekommenderas ofta vid resor utanför Europa. Utöver vaccin är det också viktigt med god handhygien, särskilt vid toalettbesök och mathantering. Infektionskällor: Kall, rå och dåligt tillagad mat (t.ex. sallad, skaldjur och glass) samt dricksvatten och istärningar.

Vaccin: Havrix

Hepatit B

Hepatit B är en inflammation i levern som orsakas av ett virus. Viruset kan överföras med blod eller genom oskyddat sex. Viruset kan överföras även om den som är sjuk inte har några symtom. Vaccination rekommenderas om du ska på en långresa eller flytta till ett land där hepatit B är vanligt.
Infektionskällor: Kontakt med blod (olyckor, behandlingar, instrument för tatuering eller piercing, kontaktsporter) samt oskyddat sex.

Vaccin: Engerix-B

Hepatit A + hepatit B

Twinrix är ett kombinationsvaccin som efter de två första doserna ger ett komplett skydd mot både hepatit A och B. Den tredje dosen används för att säkerställa långtidsskyddet. För mer information om Hepatit A och B

Vaccin: Twinrix

Japansk hjärninflammation (japansk encefalit)

Japansk hjärninflammation är en virussjukdom som finns i Sydostasien och stora delar av östra Asien. Sjukdomen kallas också japansk encefalit och sprids av myggor. De flesta som insjuknar i japansk encefalit får milda symtom, men vissa utvecklar svåra symtom med hjärninflammation, encefalit. För dessa är dödligheten 30% och av de som överlever får ca 30-50% bestående komplikationer med kognitiva problem och/ eller skador i nervsystemet. Det finns vaccin som skyddar mot japansk encefalit.

Vaccin: Ixiaro

Kolera, turistdiarré (ETEC-diarré)

Den vanligaste orsaken till turistdiarré är bakterier av olika slag som sprids mellan människor. Ofta är det en typ av bakterier som kallas ETEC. Smittan sprids framförallt via vatten eller mat som inte är tillagad. Det kan till exempel röra sig om råa skaldjur, kallskuret och kranvatten. Även mat som inte är ordentligt kokt eller stekt kan ge turistdiarré.

Turistdiarré är ett samlingsnamn på två olika sjukdomstillstånd orsakade av bakterier, men vars händelseförlopp är mycket likartade och det kan vara svårt att skilja på dem. Det handlar dels om kolera som orsakas av kolerabakterien, och dels om bakterien ETEC (Enterotoxigenic Escherichia coli). Sistnämnda är den vanligaste orsaken till turistdiarré och även om den orsakar ett obehagligt tillstånd, så är den sällan speciellt allvarlig. Dukoral är framtaget för att skydda mot kolera men då delen av koleratoxinet som binder till tarmslemhinnan liknar ETEC-toxinet, korsreagerar dessa två immunologiskt. Detta gör att ett eventuellt skydd även mot ETEC kan ses vid intag av dukoral. Det eventuella skydd mot ETEC är dock inte lika effektivt som mot Kolera, och håller under en kortare tid. Vaccination mot kolera rekommenderas alltid när man besöker länder där sjukdomen är vanlig. Speciellt till resenärer som tänker vistas i landet en längre tid och äta under enklare förhållanden. Även om kolera är relativt ofarligt kan det vara bekvämt att minska risken för att drabbas av turistdiarré genom att ta ett koleravaccin.

Vaccin: Dukoral

Livmoderhalscancer

Humant papillomvirus (HPV) är ett mycket vanligt virus som sprids från person till person genom att hud eller slemhinnor kommer i kontakt med varandra, till exempel genom sex. HPV kan i sällsynta fall orsaka cancer i till exempel livmoderhalsen, slidan, blygdläpparna, ändtarmsöppningen och tonsillerna. Livmoderhalscancer är normalt inte en dödlig cancerform i Sverige idag utan kan behandlas, och ungefär tre fjärdedelar av de som drabbas blir återställda.

Vaccin: GardasilGardasil 9

Malaria

Malaria är en mycket utbredd sjukdom i tropiska och subtropiska delar av världen. Sjukdomen sprids via myggor som för över parasiter till människan när de sticker. Sjukdomen är allvarlig och kan bli livshotande. Du kan förebygga malaria genom medicinering.
Malariatabletter fås på recept

Meningokocker (hjärnhinneinflammation)

Meningokocker är bakterier som i värsta fall kan orsaka både hjärnhinneinflammation och blodförgiftning/sepsis. Meningokocker finns naturligt i svalget på människor och ungefär tio procent av befolkningen bär på bakterien utan att ha några symtom. Sjukdomar som orsakas av meningokocker är allvarliga men ovanliga. Meningokocker kan orsaka sjukdom i alla åldrar, men de minsta barnen, ungdomar och unga vuxna är de som löper störst risk att drabbas. På senare år i Sverige har antalen sjukdomsfall också ökat hos äldre personer.
För mer information om Meningokocker

Vaccin: MenveoNimenrix

Mässling, påssjuka och röda hund

Mässling är en av de mest smittsamma sjukdomar som finns. Mässlingvirus utsöndras med andningsluften och sprids via luften som droppar (aerosol). Det är också ganska vanligt att man får en följdsjukdom, som öroninflammation, bihåleinflammation eller lunginflammation. Ibland kan mässling leda till en allvarlig inflammation i hjärnan

Påssjuka orsakas av ett virus som är mycket smittsamt. Det är en så kallad droppsmitta, där viruspartiklarna överförs genom mikroskopiskt små droppar, precis som vid förkylning och influensa. Pojkar i puberteten och vuxna män som får påssjuka riskerar att få testikelinflammation, vilket kan leda till sterilitet

Röda hund är oftast lindrig för den som får den, men om en gravid kvinna blir sjuk kan fostret få svåra skador. En mottaglig kvinna, som smittas i tidig graviditet, löper stor risk att få missfall eller att föda ett barn med flera olika missbildningar i skelett, hjärna, ögon, öron med mera. Risken är störst under de första sexton veckorna av graviditeten

Detta vaccin är ett kombinationsvaccin och ingår numera i det svenska barnvaccinationsprogrammet, men det finns åldersgrupper som har ett dåligt eller obefintligt skydd, och därför kan behöva vaccinera sig även i vuxen ålder. Personer födda 1960-1981 som inte haft mässling eller erhållit två doser bör överväga vaccination. Det är även angeläget att vaccinera barn inför en utlandsresa om de ännu inte fått sin första dos i barnvaccinationsprogrammet.

Vaccin: Priorix

Pneumokocker (lunginflammation)

Varje år insjuknar ungefär 100 000 personer i lunginflammation i Sverige. Lunginflammation orsakad av pneumokocker är den vanligaste orsaken till lunginflammation i alla åldrar och den bakterie som orsakar flest dödsfall i sjukdomen hos äldre. Många människor är smittbärare av pneumokocker utan att vara sjuka, vilket gör det omöjligt för dig att helt undvika smitta. För mer information om pneumokocker (lunginflammation) och vaccination

Vaccin: PneumovaxPrevenar 13

Polio

Polio är en virussjukdom som sprids genom förorenat vatten och avlopp. De flesta får lindriga besvär som feber och huvudvärk, men ibland kan polio orsaka förlamningar i kroppen och till och med vara livshotande. I Sverige ingår poliovaccinet i det nationella barnvaccinationsprogrammetoch därför har sjukdomen inte funnits här på många år. Polio finns däremot fortfarande i några länder i Asien och Afrika. Barn bör vara grundvaccinerade innan resan. Vuxna som har fått sin tidigare grundvaccination bör fylla på med en femte dos av poliovaccin om det har gått tio år sedan den senaste dosen.

Vaccin: Imovax Polio

Rabies

Rabies är en virussjukdom. Den smittar mellan däggdjur och människor med saliv. Du kan till exempel bli smittad om du blir riven eller biten av ett djur, eller om ett djur slickar dig i ansiktet eller på ett sår i huden. Rabies är en dödlig sjukdom om man inte får behandling snabbt, senast inom två dygn.

Rabies finns i stort sett i hela världen, men i Sverige har ingen smittats på många år. Det finns en viss risk att viruset kan föras in till Sverige med smittade tama eller vilda djur från andra länder eller att människor och djur smittas av djur utomlands. Oftast är det hundar som för över sjukdomen, men man kan även bli smittad av andra däggdjur som till exempel apor, rävar och fladdermöss. Undvik därför att vara nära djur som du inte känner i länder där det förekommer rabies.

Om man blir biten eller slickad av ett djur på ett sår eller i ansiktet i ett område där rabies förekommer, är det viktigt att få omedelbar behandling, även om man redan är vaccinerad mot rabies.

Vaccin: Rabies-Imovax

Stelkramp, difteri och kikhosta

Vaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta ingår i Sveriges allmänna vaccinationsprogrammet för barn och erbjuds alla barn från 3 månaders ålder. Det är viktigt att barn vaccineras mot dessa sjukdomar för att undvika att de drabbas av allvarliga komplikationer och för att minska risken för att icke-vaccinerade personer ska drabbas av sjukdomarna. Grundskyddet mot difteri, stelkramp och kikhosta avtar med tiden och vart 20:e år behövs en påfyllnadsdos.

Vaccin: Boostrix

Stelkramp, difteri, kikhosta och polio

Detta vaccin kompletterar barnvaccinationsprogrammet för de som behöver skydd mot difteri, stelkramp och kikhosta, men som även behöver fylla på sitt skydd mot polio. Det kan vara aktuellt om man exempelvis ska utsätta sig för en ökad polio-risk vid utlandsresa, studier eller yrkesarbete. I vissa fall kan det även vara ett krav från myndigheter; även om risken skulle vara begränsad.

Vaccin: Boostrix Polio

Säsongsinfluensa

För unga och friska brukar influensan vara i upp till sju dagar, men det är vanligt att man är trött och hostar ytterligare ett par veckor efteråt. För riskgrupper är det desto allvarligare och kan utvecklas till sjukdomar som är livshotande. Läs mer om säsongsinfluensa

Vaccin: VaxigripTetra

TBE

Har du otur kan ett enda fästingbett ge dig TBE, fästingburen hjärninflammation. Smittan överförs direkt i samband med fästingbettet. Idag finns ingen medicin mot sjukdomen, men som tur är finns det vaccin som skyddar. TBE-vaccination rekommenderas för dig som får fästingar eller brukar vara mycket ute i naturen i riskområden för TBE. Läs mer om TBE-vaccination

Vaccin: FSME-immun

Tyfoid (tyfoidfeber)

Tyfoid är en allvarlig sjukdom som ger en svår feber med allmänpåverkan och risk för blodförgiftning. Sjukdomen sprids med förorenat vatten eller med mat som inte är ordentligt kokt eller stekt. Så gott som alla som får sjukdomen har blivit smittade utomlands. Tyfoidfeber kan vara en livshotande sjukdom om du inte får behandling. Vaccination rekommenderas till dig som skall vistas i Afrika, Sydamerika eller Asien under en längre tid eller om du ska leva under enklare förhållanden med förväntat sämre livsmedelsstandard. Även om du har vaccinerat dig är det viktigt med förebyggande åtgärder som att dricka vatten från flaska, ha noggrann handhygien och se till att mat är ordentligt tillagad och upphettad.

Vaccin: VivotifTyphim Vi

Vattkoppor

Vattkoppor är en vanlig infektionssjukdom som orsakas av ett virus. Den är mycket smittsam. Det är vanligt med feber och vätskefyllda blåsor som kliar. Symtomen är ofta besvärligare ju äldre du är. Sjukdomen brukar läka av sig själv. Efteråt finns viruset kvar i kroppen och kan ibland orsaka bältros. Läs mer om vaccination mot vattkoppor

Vaccin: VarilrixVarivax