Bli kund

Välkommen till din och personalens vaccinationsmottagning!

Hälsobolaget erbjuder ett brett sortiment av vaccin. Innan du kommer till oss får du fylla i ett vaccinationsformulär. I samråd med dig och utifrån informationen du lämnar till oss tar vi fram en vaccination anpassad just för dig eller din personal.

Vi tar emot barn och vuxna från 10 år och uppåt.

För att vi ska kunna ge vaccination, behöver du fylla i ett vaccinationsformulär i god tid innan din bokade vaccinationstid. Vaccinationsformuläret hittar du här 

Boka tid FÖR vaccination


Hälsobolagets erbjuder följande vaccinationer och vaccin:

Bätros

Bältros (herpes zoster) orsakar oftast hudutslag och intensiv smärta. Det är en virussjukdom som var fjärde person får någon gång i livet. Läs mer om bältrosvaccin här
Vaccin: Shingrix

Gula febern

Gula febern är en myggöverförd virussjukdom som går epidemiskt i Afrika och Sydamerika. Sjukdomen kan leda till dödligt förlöpande gulsot och är en fruktad farsot. Vaccinationen med en spruta ger fullgott skydd i tio år. Gravida bör undvika vaccination, liksom att överhuvudtaget resa till dessa länder.
Vaccin: Stamaril

Malaria

Malariatabletter fås på recept

Pneumokocker (lunginflammation)

Varje år insjuknar ungefär 100 000 personer i lunginflammation i Sverige. Lunginflammation orsakad av pneumokocker är den vanligaste orsaken till lunginflammation i alla åldrar och den bakterie som orsakar flest dödsfall i sjukdomen hos äldre. Många människor är smittbärare av pneumokocker utan att vara sjuka, vilket gör det omöjligt för dig att helt undvika smitta. För mer information om pneumokocker (lunginflammation) och vaccination
Vaccin: PneumovaxPrevenar 13