Bli kund

Hur mår dina medarbetare? Med hjälp av vår medarbetarenkät får du kontinuerlig koll.

Att veta hur medarbetarna har det på arbetet är a och o som arbetsgivare. Ett sätt att få en bra överblick är att genomföra kontinuerliga medarbetarenkäter. På så sätt får ni koll på både risk- och friskfaktorer i er verksamhet. Utöver fysiska aspekter i arbetsmiljön kartläggs organisatoriska och sociala förhållanden, såsom trivsel, samspel, kommunikation samt förekomst av kränkande särbehandling och ohälsosam arbetsbelastning.

Vår webbaserade medarbetarenkät ger en heltäckande bild av medarbetarnas fysiska och psykiska hälsa och hur det kan hänga ihop med levnadsvanor och faktorer i arbetslivet. Resultatet presenteras i rapportform och muntlig presentation, där styrkor och utvecklingsområden inringas ingår.

Som arbetsgivare får du ett underlag för strategiskt hälso- och arbetsmiljöarbete på grupp- och organisationsnivå.

Medarbetarenkäten ingår i vår hälsoundersökning Arbete-Livsstil-Hälsa, men du kan självklart avropa enkäten separat och därmed få ett bra stöd i det fortsatta arbetsmiljöarbetet.

Pris inklusive rapport:

595 kr/person exkl. moms