Bli kund

Hur mår dina medarbetare? Med hjälp av vår medarbetarenkät får du kontinuerlig koll.

Att veta hur ens medarbetare har det på arbetet är a och o som arbetsgivare. Ett sätt att få en bra överblick över detta är att genomföra kontinuerliga medarbetarenkäter. På så sätt får ni koll på både risk och friskfaktorer i er verksamhet. Det är även ett sätt att arbeta med sin organisatoriska och sociala arbetsmiljö (AFS 2015:4) så som att kartlägga kränkande särbehandling eller ohälsosam arbetsbelastning.

Med hjälp av vår webbaserade medarbetarenkät fångas medarbetares hälsa upp – både på arbetet och privat – samt vilka livsstilsfaktorer som påverkar den. Den senare delen av enkäten fokuserar på både det fysiska och psykosociala arbetslivet samt det systematiska arbetsmiljöarbetet och ledarskap.

Medarbetarenkäten ingår i vår hälsoundersökning Arbete-Livsstil-Hälsa men du kan självklart använda den precis som den är och därmed få ett bra stöd i det fortsätta arbetsmiljöarbetet.

Pris inklusive rapport:

350 kr/person exkl. moms