Bli kund

Medicinsk kontroll med bedömning för tjänstbarhetsintyg vid arbete med fibrosframkallande damm (asbest, kvarts eller syntetiska oorganiska fibrer).

Arbete med fibrosframkallande damm kan vara förenat med ökad risk för luftvägssjukdom och lungcancer.

Branscher som bygg- och anläggning, betong- och tillverkningsindustri samt återvinning är alla exempel på verksamheter där fibrosframkallande damm kan förekomma.

Kom ihåg! Riskbedömning först

Alla medicinska kontroller ska ha föregåtts av en riskbedömning som ligger till grund för bedömningen. Vid behov av stöd med riskbedömning inför ev. medicinsk kontroll – kontakta oss.

Beställ telefonkonsultation med arbetsmiljöingenjör

När ska kontrollen genomföras?

Arbetstagare som kommer sysselsättas eller sysselsätts i arbete med:

 1. Asbest enligt AFS 2006:1 Asbest
 2. Eldfasta keramiska fibrer, specialfibrer eller kristallina fibrer enligt AFS 2004:1 Syntetiska oorganiska fibrer.
 3. Kvarts- och stendamm enligt AFS 2015:2 Kvarts – stendamm i arbetsmiljön
Hur ofta ska kontrollen genomföras?
 1. Innan arbetstagaren sysselsätts i arbete
 2. Återkommande med högst 3 års mellanrum efter påbörjat arbete eller tidigare om det framgår av tjänstbarhetsintyget
Hur går kontrollen till?
 1. Bifoga riskbedömning vid din beställning
 2. Läkarundersökning inkl. frågeformulär hud- och luftvägar
  • Spirometri
  • Genomgång av tidigare lungröntgenresultat
  • Remiss för lungröntgen (återkommande, men ej vid varje tillfälle)
 3. Tjänstbarhetsintyg utfärdas