Bli kund

Organisation och ledarstöd

Som chef kan du behöva stöd kring alltifrån din egen situation som chef till medarbetaransvar, organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Och ibland kan det handla om själva ledarskapet – hur du kan utveckla det och få förståelse för hur beteenden påverkar grupper och organisationer. Oavsett står vi redo för dig.

Chefshandledning

Få handledning, stöd och vägledning i ledarskapet utifrån dina behov. Målsättning och prioriterade utvecklingsområden och nyckelbeteenden i fokus. Antal tillfällen, längd och frekvens kan justeras utifrån behov och målsättning. Uppföljningsbara mål sätts upp och du får konkreta tips på nya färdigheter i ditt uppdrag som chef och ledare.

Mellan tillfällena ges uppdrag att tillämpa dina nya färdigheter i din verksamhet. Vi reflekterar även kring personliga utvecklingsområden som har betydelse för ditt uppdrag som chef.

Beställ chefshandledning

Chefstöd

Chefstöd för avlastning och stöd när något hänt på ditt arbete och/eller privat. Stödet kan avse både din egen situation i uppdraget som chef, ditt ansvar för medarbetare eller frågor som rör den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Det kan även handla om privata frågor.

Beställ chefsstöd

Arbetsmiljöfokuserad chefshandledning

Innefattar stöd och rådgivning där du som chef både kan få utbildning eller handledning i att leda det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Beställ arbetsmiljöfokuserad chefshandledning

Ledarskapsutbildning

Hur väcker man önskvärda beteenden? Och hur skapar man engagemang och motivation? Genom vårt ledartränarprogram för ledarskapsutveckling med beteendeperspektiv kan du som chef/ledare förstå hur beteende påverkar organisationer och hur man leder för att främja önskade beteenden och bygga vidare på en verksamhet där medarbetare använder sin bästa potential i riktning mot verksamhetens mål.

Teori varvas med praktik och därmed utvecklas ledarens förmåga att öka frekvensen av affärsdrivande beteenden i verksamheten.

Beställ ledarskapsutbildning

 

RELATERAT UTBUD


Chefshälsa – att värna om sig själv är en del av chefshälsan

Att vara chef innebär mycket ansvar och inte allt för sällan krävs det tid, engagemang och mod för att föra verksamheten framåt. Ofta är rollen som chef komplex och bjuder på ständigt nya utmaningar. Vi tror att alla chefer är överens om att det viktigt att värna om sin personal och därmed verksamheten då de är grundbulten i att föra organisationen framåt. Med det sagt vet vi också hur lätt det är att glömma bort sig själv. Därför har vi tagit fram tjänsten chefshälsa. Till chefshälsa