Bli kund

Utbildning i arbetslivsinriktad rehabilitering

Känns rehabilitering invecklat och komplicerat? Vill du få stöttning i hur du kan strukturera och förenkla ditt arbetssätt för att få en effektiv, enkel och säker rehabilitering? Vet du om att du är skyldig att ta fram en plan för återgång i arbete före dag 30 när din medarbetare beräknas vara sjukskriven 60 dagar eller längre?

Vi hjälper dig att fylla på din kunskapsbank gällande rehabilitering utifrån enskilda medarbetarärenden men även mer övergripande. Välkommen till oss!

Målgrupp:

Chefer med personalansvar

Innehåll
  • Rehabilitering för återgång i arbetslivet
  • Tidig rehabilitering
  • Psykosocial arbetsmiljö, förebyggande rehabilitering samt grunderna i arbetslivsinriktad rehabilitering
Upplägg

3 halvdagar som innefattar föreläsning, case och diskussion.

För mer information:

Kontakta Åsa Bjerdén, Operativ chef. Ring 0771-35 43 30 eller maila till asa.bjerden@halsobolaget.se

INTRESSEANMÄLAN