Bli kund

Riskbruk av alkohol och droger i arbetslivet – detta behöver du som chef veta

Det är arbetsgivaren som ansvarar för att det finns riktlinjer och rutiner för att kunna hantera situationer som uppstår när en medarbetare uppträder påverkad på arbetsplatsen. Denna utbildning tar upp hur alkoholbruk påverkar arbetsprestationen samt hur missbruk ska hanteras.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till chefer

Upplägg och innehåll

En utbildning som ger dig som chef både kunskap och konkreta verktyg kring riskbruk, skadligt bruk samt missbruk.

  • Förebyggande insatser; vinster med att identifiera tidiga tecken på riskkonsumtion
  • Vad är riskabelt bruk av alkohol, missbruk och beroende
  • Motiv till åtgärder/målsättning; minska sjukfrånvaron, säkerheten i arbetet, arbetspresentation och påverkan på arbetsgruppen
  • Stöd till chef/medarbetare i rehabilitering

Vill du veta mer om utbildningen Riskbruk i arbetslivet – Alkohol och droger?

Kontakta Åsa Bjerdén, Operativ chef. Ring 0771-35 43 30 eller maila till asa.bjerden@halsobolaget.se

INTRESSEANMÄLAN