Bli kund

Arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud

Målet med Hälsobolagets arbetsmiljöutbildning är att ge dig som är chef, arbetsledare eller skyddsombud ökad kunskap kring Arbetsmiljölagen och hur SAM-arbetet hanteras i vardagen – vem som gör vad och varför.

Hälsobolagets arbetsmiljöutbildning tydliggör sambandet mellan det strategiska arbetsmiljöarbetet och personalens hälsa. Vi går igenom vad Arbetsmiljölagen säger och ger dig metoderna för att kunna gå från ord till handling.

Hur ska man göra för att få utveckling, förändring och arbetsmiljöarbete att gå hand i hand? I Hälsobolagets arbetsmiljöutbildning varvar vi teoretiska genomgångar med gruppdiskussioner, erfarenhetsutbyte och reflektion. Utbildningen bygger på konkreta, verklighetsnära fall som diskuteras och bearbetas i grupp.

Innehåll i arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud:
  • Ansvar och roller i arbetsmiljöarbetet
  • Formella regler på arbetsmiljöområdet
  • Samverkan
  • Arbetsmiljö med hälsan i fokus
  • Att arbeta systematiskt med arbetsmiljön

Hälsobolaget erbjuder följande program:


Välkommen till öppen arbetsmiljöutbildning!

Anmäl dig eller er till vår öppna arbetsmiljöutbildning. Utbildningen genomförs återkommande under tre halvdagar under arbetsterminerna.

Pris:

Enligt offert

Produktblad:

Öppen arbetsmiljöutbildning

Upplägg arbetsmiljöutbildning för grupper:

Under tre halvdagar varvar vi teori och praktik. Kursmaterial ingår.

Pris:

Enligt offert

Produktblad:

Arbetsmiljöutbildning för grupper

INTRESSEANMÄLAN