Bli kund

Hälsobolagets logotyp

Hälsobolagets logotyp består av två delar, symbolen och namnet, vilka inte får separeras. Det är inte tillåtet att ändra logotypens proportioner, färg eller på annat sätt modifiera den.

Här kan du ladda ner Hälsobolagets logotyper i olika utförande:

 För mer information:

Önskar du logotyp för annat utförande, vill veta våra färgkoder eller något liknande? Kontakta oss gärna så får du mer information om hur du använder vår logotyp på bästa sätt.