Bli kund

Efterföljande insatser vid hälsoundersökning skapar hälsa och framgång

Forskning påvisar: Hälsoundersökningar utan uppföljande insatser saknar effekt. För att uppnå vinster behöver kartläggning och återkoppling av resultatet följas av strategiska åtgärder.

En satsning på att stödja medarbetare till hälsosamma levnadsvanor är en lönsam investering som främjar både arbetsförmåga och produktivitet. Detta slår Myndigheten för arbetsmiljökunskap fast i en ny publikation.

Vad behöver du som arbetsgivare tänka på vid inköp av hälsoundersökningar?

Nu finns en guide för att göra rätt investeringar i syfte att skapa hälsa på arbetsplatsen.

Till guiden 


Dags att beställa hälsoundersökningar hos oss på Hälsobolaget?

Låt oss ha en grundlig ingångsdialog för att fånga in ert syfte med kartläggningen. Vad vill ni uppnå? På vilket sätt hoppas ni att undersökningarna ska bidra med att stärka medarbetarnas hälsa på arbetsplatsen?

I samband med våra hälsoundersökningar kartläggs medarbetarnas syn på såväl fysiska som organisatoriska och sociala arbetsmiljöförhållande. Vi tittar även på levnadsvanor och hur dessa påverkas av förutsättningar hemma och på arbetsplatsen.

I vårt erbjudande ingår alltid en presentation av gruppens resultat till dig som beställare. Du får möjlighet att ta del av styrkor och utvecklingsmöjligheter för planering av framtida insatser med potential att ge effekt på medarbetarnas hälsa och företagets lönsamhet.

Hälsoundersökning Arbete – Livsstil – Hälsa:

Denna hälsoundersökning tar ungefär en timme att genomföra och består av provtagning samt en webbaserad medarbetarenkät som ligger till grund för samtal med vår företagssköterska kring arbetshälsa och livsstil. Läs mer

Beställ

Hälsoundersökningar anpassade efter bransch

Vi på Hälsobolaget vet hur stort behovet av hälsoundersökningar är för hantverkare. Vi har därför tagit fram ett gäng hälsoundersökningar anpassade efter de riskområden som gäller i just din bransch. Självklart uppfyller de också kollektivavtalens olika krav och rekommendationer. Vi har även möjlighet att anpassa hälsoundersökningar efter företagets egna behov och önskemål.

Hälsoundersökning Bygg 

Hälsoundersökning El 

Hälsoundersökning Måleri 

Hälsoundersökning Måleri lärlingsutbildning