Bli kund

Hälsoundersökning MÅLERI

En hälsoundersökning kring arbete, livsstil och hälsa är en väl vald investering. Denna hälsoundersökning är utformad efter målares riskområden och uppfyller kollektivavtalens krav. Hälsobolaget har också möjlighet att anpassa hälsoundersökningar efter företagets egna behov och önskemål. Utifrån resultatet kan vi sedan tillsammans ta fram värdefulla åtgärdsförslag på hur organisationen kan gå vidare i hälso- och arbetsmiljöarbetet. 

Syfte

Att kartlägga livsstil och arbetshälsa, för att i tid upptäcka, förebygga och åtgärda ohälsa.

Upplägg

Undersökningen Måleri består av två delar.

 • Del 1 är en provtagning hos sjuksköterska med intervju kring individens hälsa och arbetsmiljö.
 • Del 2 är ett besök hos fysioterapeut som bedömer individens styrka och rörelseomfång.

Innehåll

Provtagning hos sjuksköterska eller företagssköterska:

 • Blodtryck
 • Provtagning (kolesterol, HB, glukos)
 • Hörsel
 • Syn Längd Vikt
 • Spirometri (lungfunktion)*

Besök hos fysioterapeut

 • Bedömning styrka och rörelse gällande:
 • Axlar och skuldra
 • Rygg Knä Fot

*Vid behov tillkommer läkarbesök vid avvikande svar spirometri och debiteras separat. 

Vid önskemål erbjuder vi följande tillval:
 • Medarbetarenkät Konditionstest
 • PSA, Prostatacancerprov, analys* Läkarbesök vid PSA-provtagning

*Socialstyrelsen rekommenderar att provtagning kombineras med läkarundersökning av prostatakörtel. 

Pris:

Enligt offert

 

Boka tid till hälsoundersökningen Måleri

Klicka nedan för att göra en intresseanmälan till vår hälsoundersökning Måleri. Eller ring direkt för att boka tid – 0771-35 43 30.

Intresseanmälan

 

 


Anlita oss för företagets lagstadgade medicinska kontroller

För vissa arbeten krävs enligt lag att du som arbetsgivare anordnar medicinska kontroller. Syftet är att ta reda på om personalen löper risk för ohälsa eller olycksfall i sitt arbete. Och att förebygga att någonting sådant sker.

Till medicinska kontroller