Bli kund

Hälsoundersökning BYGG

En hälsoundersökning kring arbete, livsstil och hälsa är en väl vald investering. Allt fler företag inser vikten av ett strukturerat hälsoarbete. Enligt Byggnads rekommendationer ska en hälsoundersökning erbjudas minst var tredje år om man är under 50 år, därefter är det varje år undersökningen ska erbjudas. Denna hälsoundersökning är utformad efter byggarbetares riskområden, men Hälsobolaget har även möjlighet att anpassa den utifrån det lilla eller det stora företagets behov och önskemål. Utifrån resultatet kan vi sedan tillsammans ta fram värdefulla åtgärdsförslag på hur organisationen kan gå vidare i hälso- och arbetsmiljöarbetet. 

Syfte

Att kartlägga livsstil och arbetshälsa, för att i tid upptäcka, förebygga och åtgärda ohälsa.

Upplägg

Undersökningen består av två delar; en provtagningsdel samt en intervjudel kring arbetshälsa och livsstil. Hälsoundersökningen genomförs av vår företagssköterska och tar ungefär en timma att genomföra.

Innehåll

Ett inledande hälsosamtal där vi utgår ifrån en hälsoblankett som fylls i inför besöket hos oss. Screeningsformulär för hand- och armvibrationer ingår. Vi diskuterar levnadsvanor, upplevd fysisk och psykosocial arbetssituation samt eventuellt upplevda besvärssymtom och gör utifrån det en bedömning av muskler och leder*. Vid behov samordnar vi kontakt med vår företagsläkare, sjukgymnast eller annan kompetens i vårt team.

Provtagning där följande prover ingår i hälsoundersökningen

  • Blodsocker
  • Blodtryck
  • Kolesterol
  • BMI, viktindex och midjemått
  • HB (blodvärde)
  • Hörselkontroll /Audiogram*
  • Syntest
  • Spirometri

 *Avvikande lungfunktion (spirometri) och/eller avvikande hörsel (audiogram) kräver läkarbesök. Likaså kan besvär och eller annan påverkan på rörelseapparaten, så som smärta i leder eller muskulatur leda till besök hos fysioterapeut/ergonom enligt byggnads riktlinjer. 

Vid önskemål erbjuder vi följande tillval:
  • Konditionstest
  • PSA samt läkarbesök

Pris:

Enligt offert

 

Boka tid till hälsoundersökningen BYGG

Klicka nedan för att göra en intresseanmälan till vår hälsoundersökning BYGG. Eller ring direkt för att boka tid – 0771-35 43 30.

Intresseanmälan

 

 


Anlita oss för företagets lagstadgade medicinska kontroller

För vissa arbeten krävs enligt lag att du som arbetsgivare anordnar medicinska kontroller. Syftet är att ta reda på om personalen löper risk för ohälsa eller olycksfall i sitt arbete. Och att förebygga att någonting sådant sker.

Till medicinska kontroller