Bli kund

Hälsoundersökning Arbete – Livsstil – Hälsa

En hälsoundersökning kring arbete, livsstil och hälsa är en väl vald investering. Hälsobolaget anpassar hälsoundersökningen utifrån det lilla eller det stora företagets behov och önskemål. Efter hälsoundersökningen får du som arbetsgivare en rapport som visar hur dina medarbetare upplever sin arbetssituation och vilka förbättringsområden som finns. Utifrån resultatet kan vi sedan tillsammans ta fram värdefulla åtgärdsförslag på hur organisationen kan gå vidare i hälso- och arbetsmiljöarbetet.

Syfte

Att kartlägga livsstil och arbetshälsa, för att i tid upptäcka, förebygga och åtgärda ohälsa. Vår hälsoundersökning tar ungefär en timme att genomföra och består av provtagning samt en webbaserad medarbetarenkät som ligger till grund för samtalet med företagssköterskan kring arbetshälsa och livsstil.

Innehåll

Ett inledande hälsosamtal där vi utgår ifrån den enkät som fylls i inför besöket hos oss. Vi diskuterar levnadsvanor, upplevd fysisk och psykosocial arbetssituation samt eventuellt upplevda besvärssymtom. Vid behov samordnar vi kontakt med vår företagsläkare, sjukgymnast eller annan kompetens i vårt team.

Provtagning där följande prover ingår i hälsoundersökningen:

  • Blodsocker
  • Blodtryck
  • Kolesterol
  • BMI, viktindex och midjemått
  • HB (blodvärde)
  • Hörselkontroll /Audiogram
  • Synkontroll
Vid önskemål erbjuder vi följande tillval:

Konditionstest

560 SEK

Audit – Alkoholscreening

820 SEK

PSA-provtagning (prostatacancerprov) med läkarundersökning ca en vecka senare

1255 SEK

Spirometri

560 SEK

Pris exkluderar moms

Pris:

1 995 SEK exklusive moms

 


Boka tid till hälsoundersökningen Arbete – Livsstil – Hälsa

Klicka nedan för att göra en intresseanmälan till vår hälsoundersökning Arbete – Livsstil – Hälsa. Eller ring direkt för att boka tid – 0771-35 43 30.

Intresseanmälan

 

 


Lagstadgade medicinska kontroller

För vissa arbeten krävs enligt lag att du som arbetsgivare anordnar medicinska kontroller. Syftet är att ta reda på om personalen löper risk för ohälsa eller olycksfall i sitt arbete. Och att förebygga att någonting sådant sker.

Till medicinska kontroller