Bli kund

Hälsosam livsstil

Här belyser vi faktorer som befrämjar en god och hälsosam livsstil som är hållbar. Du får inblick i rekommendationer och riktlinjer om bl a kost, fysisk aktivitet, stillasittande, stress och återhämtning. Du kommer att få en praktisk övning i att reflektera över hur din egen balans i livet ser ut, för att lättare själv se om du vill och önskar göra någon förändring i din livsstil.

Välkommen till denna föreläsning, som kan vara ett första steg till motivation och ökad kunskap till att göra en livsstilsförändring. Det kan även vara en föreläsning där du ser att du har en sund och hälsosam livsstil som du är nöjd med och vill bibehålla.

Pris:

Timdebitering enligt gällande avtalstaxa

Går du kanske redan på besök hos oss? I så fall kan du byta ett av dina enskilda besök mot deltagande vid ett föreläsningstillfälle.

Intresseanmälan

Föreläsare

Linda Hedén

Leg. sjuksköterska

 

Andra Första steget-föreläsningar

INTRESSEANMÄLAN