Bli kund

Utbildning i arbete med allergiframkallande kemiska produkter (fd. härdplast)

Denna utbildning syftar att ge deltagarna kunskap om de lagkrav som ställs i Arbetsmiljöverkets föreskrift om allergiframkallande kemiska produkter (fd. härdplast), (AFS 2011:19) och ge ökad kännedom om de risker som kan förekomma vid arbete med härdplastkomponenter samt hur dessa kan förebyggas. AFS 2011:19 är straffsanktionerad.

Kursen riktar sig till personer som leder eller aktivt sysselsätts i arbete med allergiframkallande kemiska produkter. Efter avslutad kurs ska deltagarna ha uppnått kunskaper som behövs för att bedriva arbete med härdplaster med god säkerhet.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som hanterar eller leder arbete med härdplaster eller behöver ha kunskaper om härdplaster.

 • Byggbranschen för tätning och lackering
 • El- och elektronikindustrin för kabelisolering
 • Färgindustrin till lacker
 • Gjuteriindustrin till kärnor
 • Grafiska branschen till tryckfärger
 • Motorbranschen till reparationslackering, isolering och rutmontering
 • Frans- och nagelteknik
Kursinnehåll, utbildning i arbete med härdplast
 • Lagstiftning
 • Kemiska hälsorisker
 • Riskbedömning
 • Exponering för allergiframkallande kemiska produkter
 • Härdplaster
 • Klassificering och märkning
 • Skyddsåtgärder
 • Personlig skyddsutrustning
 • Avfallshantering
Upplägg, halvdags utbildning i arbete med härdplast

Under utbildningen varvas föreläsning med dialog utifrån deltagarnas frågor. Vid företagsanpassad utbildning använder vi företagets egna produkter och säkerhetsdatablad som grund för övningsuppgifter. Utbildningen avslutas med att du får ditt intyg som påvisar att du följer Arbetsmiljölagens föreskrifter.

Giltighetstid, utbildningsintyg Härdplast

Från januari 2015 är ett utbildningsintyg giltigt i 5 år

INTRESSEANMÄLAN