Bli kund

Utbildning i arbete med härdplast

Denna utbildning syftar att ge deltagarna kunskap om lagar och regler för hantering och arbete med härdplaster. Deltagarna kommer även att få ökad kunskap om kemiska hälsorisker, härdplaster och härdplastkomponenter och medicinska hälsorisker vid härdplastarbete.

Kursen riktar sig till personer som leder eller aktivt sysselsätts i arbete med allergiframkallande kemiska produkter. Efter avslutad kurs ska deltagarna ha uppnått kunskaper som behövs för att bedriva arbete med härdplaster med god säkerhet. Utbildningen uppfyller kraven på teoretisk utbildning i enlighet med AFS 2014:43, Kemiska arbetsmiljörisker, § 37a-g.

Kursinnehåll, utbildning i arbete med härdplast
  • Arbetsmiljölagen och relaterad lagstiftning
  • Härdplaster och allergiframkallande substanser
  • Genomgång av AFS 2014:43 , 37 § a-g.
  • Riskbedömning vid arbete med kemiska produkter
  • Klassificering och märkning
  • Toxikologi och kemiska hälsorisker
  • Skyddsåtgärder
Upplägg, halvdags utbildning i arbete med härdplast

Under utbildningen varvas föreläsning med dialog utifrån deltagarnas frågor. Vid företagsanpassad utbildning använder vi företagets egna produkter och säkerhetsdatablad som grund för övningsuppgifter.

Giltighetstid, utbildningsintyg Härdplast

Från januari 2015 är ett utbildningsintyg giltigt i 5 år

INTRESSEANMÄLAN