Bli kund

Dags för en utbildning inom arbetsmiljöområdet? Då är det läge nu.

Hälsobolaget erbjuder en rad utbildningar inom arbetsmiljö för chefer och skyddsombud. Fram till sista december 2023 kan du inom privat sektor med tecknat kollektivavtal om TFA för de anställda ansöka om ekonomiskt stöd för upp till 70% av utbildningskostnaderna. Utbildningarna kan vara öppna eller företagsanpassade, digitala eller fysiska och ska rikta sig till chefer och/eller skyddsombud/arbetsmiljöombud.


Intresserad av att söka stöd för arbetsmiljöutbildning?

Det finns möjlighet att söka stöd för arbetsmiljöutbildning som genomförs under 2021–2023. På AFA Försäkrings hemsida hittar du all information kring hur ni söker stödet och vilka villkor som gäller.

MER INFO TILL DIG SOM ARBETSGIVARE


Hälsobolaget erbjuder exempelvis följande ansökningsbara utbildningar inom arbetsmiljöområdet:

SAM i praktiken

Vid intresse – kontakta oss via info@halsobolaget.se

Arbetsmiljö för chefer – att planera och leda arbetsmiljöarbetet

Målet med Hälsobolagets arbetsmiljöutbildning är att ge dig som är chef, arbetsledare eller skyddsombud ökad kunskap kring Arbetsmiljölagen och hur SAM-arbetet hanteras i vardagen – vem som gör vad och varför.

Läs mer och anmäl dig här

Riskbedömning

Vid intresse – kontakta oss via info@halsobolaget.se

Kemiska hälsorisker

Vid intresse – kontakta oss via info@halsobolaget.se

Arbetslivsinriktad rehabilitering

Känns rehabilitering invecklat och komplicerat? Vill du få stöttning i hur du kan strukturera och förenkla ditt arbetssätt för att få en effektiv, enkel och säker rehabilitering? Vet du om att du är skyldig att ta fram en plan för återgång i arbete före dag 30 när din medarbetare beräknas vara sjukskriven 60 dagar eller längre?

Läs mer och anmäl dig här

Skiftarbete och hälsa

Vid intresse – kontakta oss via info@halsobolaget.se

Friskfaktorer i arbetslivet

Vid intresse – kontakta oss via info@halsobolaget.se

Hälsofrämjande ledarskap

Vid intresse – kontakta oss via info@halsobolaget.se

Säkerhetskultur

Vid intresse – kontakta oss via info@halsobolaget.se

Hot och våld i arbetslivet

Vid intresse – kontakta oss via info@halsobolaget.se

Chefens arbetsmiljöansvar

Vid intresse – kontakta oss via info@halsobolaget.se

Riskbruk i arbetslivet

Det är arbetsgivaren som ansvarar för att det finns riktlinjer och rutiner för att kunna hantera situationer som uppstår när en medarbetare uppträder påverkad på arbetsplatsen. Denna utbildning tar upp hur alkoholbruk påverkar arbetsprestationen samt hur missbruk ska hanteras.

Läs mer och anmäl dig här