Bli kund

En föreläsning om arbetsglädje, effektiva team, jobbhjärnan, styrkebaserat arbetssätt och hållbart yrkesliv.

Vi utmanar er att uppmärksamma era beteendemönster, bemötanden, attityder och kanske blir det några ahaupplevelser varvat med skratt och hög igenkänningsfaktor.

En inspirationsföreläsning med beteendeperspektiv som fokuserar på:

  • Om arbetsglädje och jobbhjärnan
  • Om gruppens arbetslinje och gnällrondell
  • Om samarbete och effektiva team
  • Om multitasking, medveten närvaro, fokus och uppmärksamhetsträning
  • Rätt typ av återhämtning

Föreläsningen utmanar deltagarna att själva reflektera över sina egna beteendemönster och medarbetarskap, öka förståelsen i vad som skapar arbetsglädje och ett långsiktigt hälsofrämjande och styrkebaserat arbetsliv. Miniföreläsningar varvas med praktiska övningar.

INTRESSEANMÄLAN