Bli kund

Dags för nystart? Välkommen att boka vår utbildning; Effektiv rehab

En workshop där dina erfarenheter och tankar får ta plats

Vid 2 tillfällen arbetar vi utifrån olika case där de egna erfarenheterna och tankarna får stå i centrum. Vi tar avstamp i er egna policy gällande rehabilitering och anpassning för att kunna ge verktyg som är anpassade för er verksamhet. Under detta tillfälle mixar vi föreläsning med workshop för att finna kostnadseffektiva och hållbara vägar tillbaka till arbetet eller i bästa fall förhindra sjukskrivning. Vi riktar fokuset på det svåra samtalet och låter de mjuka frågorna vara en central del i vägen framåt.

Efter dessa tillfällen kommer du ha fått inblick i såväl lagstiftningen, såväl som hur du kan omsätta rehabiliteringsarbetet i praktiken.

Syfte och mål

Vårt mål är att du som chef ska känna dig trygg i att kunna stötta din medarbetare vid en arbetsåtergång, så att den blir effektiv och hållbar både för individ och organisation.

Upplägg

Tillsammans går vi igenom tidiga tecken och hur man kan adressera dessa för sin medarbetare, men också hur vi kan arbeta när personen redan är sjukskriven och ska åter till arbetet. Vid första tillfället går vi igenom rehabiliteringskedjan, socialförsäkringsbalken och de regler och föreskrifter som rör arbetslivsinriktad rehabilitering. Det andra än är mer caseinriktat och fokus ligger på mjuka frågorna. Vid detta tillfälle kan egna case lyftas och ge utrymme för erfarenhetsutbyte.

Varje tillfälle är 2,5 timme.

Resurs

Workshopen leds av psykolog och rehabkoordinator

Pris

Enligt offert

Kontakt

Maila info@halsobolaget.se eller ring 0771- 35 43 30

INTRESSEANMÄLAN