Bli kund

Hjärt-lungräddning (HLR) med hjärtstartare för vuxna

Hjärtstopp kan drabba vem som helst, när som helst och var som helst. Målsättningen med HLR-utbildningen är att fler ska kunna rädda liv. Därför erbjuder vi hjärt-lungräddning (HLR) med hjärtstartare – till både företag och enskilda.

Ytterst få medicinska tillstånd är lika vanliga och allvarliga som hjärtstopp. Bara i Sverige drabbas uppskattningsvis 13 000 personer av hjärtstopp varje år. Majoriteten av hjärtstoppen sker i hemmet och för en ambulans är mediantiden 10 min att komma på plats. Enligt Svenska Hjärt-Lungräddningsregistret räddas en person till livet genom hjärt-lungräddning var sjätte timme i Sverige. Fler hade kunnat räddas om någon i närheten omedelbart hade larmat och startat HLR.

Kunskap i hjärt-lungräddning är färskvara

All kunskap är färskvara och behöver repeteras regelbundet. Svenska HLR-rådet rekommenderar att alla går en repetitionsutbildning, en påbyggnadskurs eller en vidareutbildning åtminstone vartannat år. Hälsobolagets utbildning i hjärt-lungräddning (HLR) med hjärtstartare följer svenska HLR-rådets riktlinjer. Våra instruktörer är certifierad av Svenska HLR-rådet och har stor erfarenhet av hjärtsjukvård.

Anmäl intresse för dig själv eller en hel arbetsgrupp.

Utbildningens innehåll:
  • De första kritiska minuterna
  • Kedjan som räddar liv
  • Kontrollera livstecken
  • Skapa öppen luftväg
  • Larma
  • Hjärt-lungräddning vid hjärtstopp
  • Information, demonstration och träning med en övningshjärtstartare
  • Åtgärder vid luftvägsstopp. Information och demonstration av åtgärder vid luftvägsstopp
Upplägg:

Metod:

Målet är att fler ska kunna rädda liv genom kunskap/förnyad kunskap om hjärt-lungräddning. Kursen innehåller både teori och praktik med tyngdpunkt på praktik. Under kursen får varje deltagare en egen HLR-docka att träna med. Efter godkänd kurs får varje deltagare ett intyg över genomförd HLR- utbildning.

Tidsåtgång:

Ca 2,5 timmar

Antal deltagare:

Minst 8 och max 12 deltagare/grupp.

INTRESSEANMÄLAN