Bli kund

Hjärt- lungräddning (HLR) med hjärtstartare för vuxna

Hjärtstopp kan drabba vem som helst, när som helst och var som helst. Målsättningen med vår HLR-utbildning är att fler ska kunna rädda liv. Därför erbjuder vi hjärt- lungräddning (HLR) med hjärtstartare – till både företag och enskilda.

Hjärtstopp drabbar ofta till synes friska personer utan symptom. Bara i Sverige drabbas över 15 000 personer av hjärtstopp varje år. Av dessa dör 10 000 personer innan de kommer fram till sjukhuset. Det innebär att någon dör i hjärtstopp varje timme. Fler av dessa hade kunnat räddas om någon i närheten omedelbart hade larmat och startat HLR.

Kunskap i hjärt- lungräddning är färskvara

All kunskap är färskvara och behöver repeteras regelbundet. Svenska HLR-rådet rekommenderar att alla går en repetitionsutbildning, en påbyggnadskurs eller en vidareutbildning åtminstone vartannat år. Hälsobolagets utbildning i hjärt- lungräddning (HLR) med hjärtstartare följer svenska HLR-rådets riktlinjer. Vår instruktör är certifierad av Svenska HLR-rådet och specialistutbildad sjuksköterska med erfarenhet från ambulans och akutmottagning.

Anmäl intresse för dig själv eller en hel arbetsgrupp.

Utbildningens innehåll:
  • De första kritiska minuterna
  • Kedjan som räddar liv
  • Kontrollera livstecken
  • Skapa öppen luftväg
  • Larma
  • Hjärt-lungräddning vid hjärtstopp
  • Information, demonstration och träning med en övningshjärtstartare
  • Åtgärder vid luftvägsstopp. Information och demonstration av åtgärder vid luftvägsstopp
Upplägg:

Metod:

Målet är att fler ska kunna rädda liv genom kunskap/förnyad kunskap om hjärt-lungräddning. Kursen innehåller både teori och praktik med tyngdpunkt på praktik. Under kursen får varje deltagare en egen HLR-docka att träna med. Efter godkänd kurs får varje deltagare ett intyg över genomförd HLR- utbildning.

Tidsåtgång:

Ca 2,5 timmar

Antal deltagare:

Minst 8 och max 12 deltagare/grupp.

INTRESSEANMÄLAN