Bli kund

Hjärt- lungräddning (HLR) med hjärtstartare för vuxna

Hjärtstopp kan drabba vem som helst, när som helst och var som helst. Målsättningen med vår HLR-utbildning är att fler ska kunna rädda liv. Därför erbjuder vi hjärt- lungräddning (HLR) med hjärtstartare – till både företag och enskilda.

Hjärtstopp drabbar ofta till synes friska personer utan symptom. Bara i Sverige drabbas över 15 000 personer av hjärtstopp varje år. Av dessa dör 10 000 personer innan de kommer fram till sjukhuset. Det innebär att någon dör i hjärtstopp varje timme. Fler av dessa hade kunnat räddas om någon i närheten omedelbart hade larmat och startat HLR.

Tiden är avgörande vid hjärtstopp

Det som är avgörande för överlevnad är tiden från hjärtstoppet till start av HLR) och tiden till den första elektriska chocken på hjärtat (defibrilleringen). Med hjälp av snabb start av hjärt- lungräddning (HLR) blir chansen att överleva tre gånger så stor.

Kunskap i hjärt- lungräddning är färskvara

All kunskap är färskvara och behöver repeteras regelbundet. Svenska HLR-rådet rekommenderar att alla går en repetitionsutbildning, en påbyggnadskurs eller en vidareutbildning åtminstone vartannat år. Hälsobolagets utbildning i hjärt- lungräddning (HLR) med hjärtstartare följer svenska HLR-rådets riktlinjer. Vår instruktör är certifierad av Svenska HLR-rådet och specialistutbildad sjuksköterska med erfarenhet från ambulans och akutmottagning.

HLR med hjärtstartare för vuxna, innehåll:
  • De första kritiska minuterna, kedjan som räddar liv
  • Kontrollera livstecken (medvetande och andning)
  • Skapa fri luftväg och lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge
  • Larma 112
  • Hjärt-lungräddning vid hjärtstopp
  • Information, demonstation och praktiska övningar med riktig övningshjärtstartare
  • Information och demonstration av åtgärder vid luftvägsstopp
  • Praktisk träning med övningsväst för luftvägsstopp
Upplägg:

Utbildningen innehåller både teori och praktik med tyngdpunkt på praktik. Under utbildningen får varje deltagare en egen HLR-docka att träna med. Efter godkänd utbildning utfärdas ett intyg över genomförd HLR-utbildning. Utbildningen kan även hållas i större grupper, som föreläsning eller ett evenemang på arbetsplatsen. Innehåll och utformning anpassas efter önskemål.

Tidsåtgång:

2-3 timmar

Antal deltagare:

Max 12 personer

Pris för en arbetsplatsgrupp:

Enligt offert

 

Pris för öppen HLR-utbildning för enskilda personer:

995 kr/deltagare ex. moms

Har du frågor eller vill ha mer information?

Kontakta Åsa Bjerdén, Operativ chef. Ring 0771-35 43 30 eller maila till asa.bjerden@halsobolaget.se

INTRESSEANMÄLAN