Bli kund

Höstens utbildningsnyheter är här!

Nu laddar vi för en utbildningshöst med förändrade förutsättningar.

Behöver du eller dina medarbetare inspiration för att komma igång med en positiv hälsoförändring? Kolla in höstens Första steget-föreläsningar i Uddevalla! Välj en eller flera tillfällen separat eller följ med oss genom hela serien. Eller varför inte unna dig en lunchföreläsning om konsten att bemöta dig själv med förståelse och acceptans för att uppnå återhämtning. En föreläsning om att vara snäll mot sig själv som hålls i både Trollhättan och i Uddevalla. Våra föreläsare är legitimerade och har olika kompetenser inom hälso- och sjukvård samt arbetsmiljö.

 

education-img

Stresshanteringsgrupp med fysisk aktivitet

Psykisk ohälsa orsakad av stress utgör idag ett av de främsta hälsoproblemen i arbetslivet. För dig som arbetsgivare finns stora ekonomiska vinster att göra med hjälp av förebyggande insatser.
Område
Hållbar medarbetare
Pris
Avtalstaxa tim
Boka
education-img

Introduktion Första steget-föreläsningar

Behöver du eller dina medarbetare inspiration för att komma igång med en positiv hälsoförändring? Kolla in våra olika föreläsningar för ett hållbart arbetsliv! Välj en eller flera tillfällen separat eller följ med oss genom hela serien. Våra föreläsare är legitimerade och har olika kompetenser inom hälso- och sjukvård samt arbetsmiljö.
Område
Grundutbildningar
Pris
Vid förfrågan
Boka
education-img

Första Steget-föreläsning: Sömn och återhämtning

Välkommen till denna föreläsning som kan vara första steget mot att känna dig mer utvilad och återhämtad.
Område
hallbart_arbetsliv
Pris
Pris vid förfrågan
Boka
education-img

Första Steget-föreläsning: Motivation till rörelse

Välkommen till denna föreläsning där du kan ta första steget mot ditt mål; oavsett om det är bättre hälsa, ökad kondition eller för att förebygga stressrelaterade besvär!
Område
Grundutbildningar
Pris
Vid förfrågan
Boka
education-img

Första Steget-föreläsning: Hälsosam livsstil

Välkommen till denna föreläsning, som kan vara ett första steg till motivation och ökad kunskap till att göra en livsstilsförändring. Det kan även vara en föreläsning där du ser att du har en sund och hälsosam livsstil som du är nöjd med och vill bibehålla.
Område
Grundutbildningar
Pris
Vid förfrågan
Boka
education-img

Första Steget-föreläsning: Smärta

Välkommen till denna föreläsning som kan hjälpa dig att förstå hur smärtan fungerar och ta första steget mot att fundera över om och hur just du kan påverka din smärta framöver.
Område
Grundutbildningar
Pris
Vid förfrågan
Boka
education-img

Föreläsning Självmedkänsla

En föreläsning om självmedkänsla och mindful self-compassion, om psykologisk och inre trygghet och återhämtning. Om konsten att bemöta oss själva med vänlighet, öppenhet, förståelse och acceptans.
Område
Hållbar medarbetare
Pris
Pris vid förfrågan
Boka
education-img

HLR (Hjärt- lungräddning) med hjärtstartare för vuxna

Hjärtstopp kan drabba vem som helst, när som helst och var som helst. Målsättningen med vår HLR-utbildning är att fler ska kunna rädda liv. Därför erbjuder vi hjärt- lungräddning (HLR) med hjärtstartare.
Område
Grundutbildningar
Pris
1 095 kr/deltagare exkl moms
Boka
education-img

Arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud (AMU)

Målet med Hälsobolagets arbetsmiljöutbildning är att ge dig som är chef, arbetsledare eller skyddsombud ökad kunskap kring Arbetsmiljölagen och hur SAM-arbetet hanteras i vardagen – vem som gör vad och varför.
Område
Grundutbildningar
Pris
Enligt offert
Boka

Med anledning av Covid-19

Med anledning av rådande läge gäller max 8 deltagare. Undantag lunchföreläsningarna, där vi har större lokaler och möjlighet till anpassning. Vid samtliga tillfällen säkerställer vi att vi själva och våra kursdeltagare är friska, spritar händerna och håller avstånd.Vi säkerställer att vi själva och våra kursdeltagare är friska, spritar händerna och håller avstånd.

Eftersom platserna är begränsade är det först till kvarn som gäller.