Bli kund

OSA – en del i att få arbetsplatsen att växa tillsammans

Arbeta med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön för att förebygga ohälsa.

Grunden för en trygg arbetsmiljö där vi kan trivas och utvecklas ligger inom ramen för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA) och är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

När vi pratar om den organisatoriska arbetsmiljön pratar vi om de delar som rör kommunikation, ledning och beslutsfattning. Medan i den sociala arbetsmiljön är samspelet mellan dig och din kollega eller chef som tar plats. Det är inte bara hur vi bemöter varandra på möten eller i korridoren, utan också i alla våra olika digitala forum.

Självklart hänger dessa två ihop, och utan en välfungerande organisatorisk arbetsmiljö brukar inte heller den sociala fungera och vice versa.

Vill du veta mer om vad arbetsmiljöverket säger om arbetet med OSA så finner du deras föreskrift här


Hur mår er arbetsplats?

En väg att gå för ta tempen på arbetsplatsen är att genomföra en OSA-kartläggning. På så sätt kan du anonymt få reda på hur arbetsplatsen mår och därefter sätta in relevanta och riktade åtgärder. Vi vill slå ett slag för prevents enkät, den är dessutom gratis!

Till prevents enkät

Vi hjälper dig att finna åtgärder utifrån ert resultat

Boka vägledning redan idag


Hälsobolaget erbjuder insatser kopplade till OSA-kartläggning

LEDARSKAP:

Ledarskapsutveckling
Ledarskapsutbildning
Chefshandledning
Chefsstöd
Arbetsmiljökollen

ÅTERHÄMTNING:

Mindfulness, medveten närvaro – uppmärksamhetsträning, fokusträning.
Avslappnings- och andningsträning
Basal kroppskännedom
Stresshanteringsgrupp med fysisk aktivitet
Sömnskola
Första-steget-föreläsning sömn och återhämtning
Fysisk aktivitet på recept

SÄKERHET- OCH HÄLSA:

Riskbedömningar / handlingsplaner
Säkerhetskultur

KUNSKAP OCH UTVECKLING:

Exempel på föreläsningar:

Arbetsmiljöutbildningen
OSA-utbildningen
Arbetsglädje
Hjärnsmart arbetsplats
Utbildning om Psykisk hälsa och ohälsa
Utbildning i kommunikation, bemötande och konflikthantering
Utbildning i stresshantering och mindfulness
Utbildning i trygga och effektiva team
Styrkebaserat team med lösningsfokus

STÖD

Samtalsstöd; psykologisk rådgivningen eller psykologisk behandling
Konsultation och rådgivning

FRISKFAKTORER

Hälsosam livsstil
Vardagsbalans
Styrkebaserat arbetssätt med lösningsfokus, workshop: ”det vi fokuserar på växer”