Bli kund

Vad gäller kring nya lagen om Handintensivt arbete?

Enligt AFS 2019:3 ska alla verksamheter som berörs ha genomfört riskbedömning och medicinska kontroller senast den 1 november 2021. Välkommen till ett kostnadsfritt seminarium där vi berättar mer om vilka krav förändringarna ställer på dig som arbetsgivare.

Plats:

Uddevalla (vi återkommer en vecka innan om exakt adress)

Tid:

16/10 kl. 09 – 10

INTRESSEANMÄLAN