Bli kund

Vad gäller kring nya lagen om Handintensivt arbete?

Enligt AFS 2019:3 ska alla verksamheter som berörs ha genomfört riskbedömning och medicinska kontroller senast den 1 november 2021. Välkommen till ett kostnadsfritt digitalt seminarium där vi berättar mer om vilka krav förändringarna ställer på dig som arbetsgivare.

Plats:

– (Digitalt)

Tid:

Tisdag 7 september 2021 kl. 09.00 – 10.00

INTRESSEANMÄLAN