Bli kund

Första hjälpen inkl HLR med hjärtstartare

Mer än var tredje svensk som drabbas av hjärtstopp är i arbetsför ålder. Därför är det viktigt att det finns kompetens i hjärt-lungräddning.

Första hjälpen handlar om den hjälp du ger en person som blivit skadad eller akut sjuk– allt från att stoppa en blödning eller hantera ett krampanfall till att hålla en skadad person vid liv i väntan på ambulans. Enligt Arbetsmiljöverket ska varje arbetsplats ha beredskap och rutiner för första hjälpen och olycksfall. Det måste även finnas tillräckligt många på jobbet som kan ge första hjälpen.

Utbildningen i HLR och första hjälpen innehåller både teori och praktik samt träning med övningshjärtstartare. Utbildningen ger en bred handlingsberedskap och ökad trygghet att våga agera i väntan på ambulans.

Anmäl intresse för dig själv eller en hel arbetsgrupp.

Utbildningens innehåll:

Första Hjälpen

Med teori och praktik lära sig organisera, handla och larma vid en olycka eller vid hastigt insjuknande.

Genomgång av sjukdomsfall och olycksfall:

 • L-ABC (Livsfarligt läge, Andning, Blödning, Cirkulation)
 • Skapa öppen luftväg och lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge
 • Yttre och inre blödning
 • Cirkulationssvikt
 • Hjärtinfarkt
 • Stroke
 • Diabetes
 • Allergisk reaktion
 • Brännskada
 • Kramper och epilepsi
 • Nack- och ryggskada

HLR med hjärtstartare

Utbildningen ger grundläggande kunskaper i Hjärt- lungräddning och hur en hjärtstartare/defibrillator används vid ett plötsligt hjärtstopp. Deltagarna får också lära sig att behandla en person med luftvägsstopp. Genomgång av:

 • De första kritiska minuterna och kedjan som räddar liv
 • Kontrollera livstecken
 • Larma
 • Hjärt-lungräddning vid hjärtstopp
 • Information, demonstration och träning med en övningshjärtstartare.
 • Åtgärder vid luftvägsstopp. Information och demonstration av åtgärder vid luftvägsstopp.
Upplägg:

Metod:

Vår utbildning i HLR följer gällande riktlinjer och Svenska HLR-rådets nyaste utbildningsprogram. Utbildningen i Första Hjälpen följer Arbetsmiljöverkets krav och rekommendationer i AFS 1999:7 Första Hjälpen.

Vår instruktör är legitimerad sjuksköterska och certifierad av HLR-rådet inom Första Hjälpen och HLR. Efter godkänd kurs får varje deltagare även ett intyg över genomförd HLR-utbildning.

Tid:

Utbildningen omfattar ca 4,5 timmar aktiv tid.

Deltagare:

Minst 8 och max 12 deltagare/grupp.

INTRESSEANMÄLAN