Bli kund

Återerövra balans i vardagen – strategier och stresshanteringsverktyg för dig som behöver rehabilitering

Alla känner vi stress i livet och på arbetsplatsen i kortare eller längre perioder. Då är det viktigt att ta kroppens signaler på allvar. Ofta kan vi hantera stress under en period, men långvarig stress utan tillräcklig återhämtning kan leda till ohälsa och sjukskrivning.

Har din stress lett till sjukskrivning?

Ångest, värk, yrsel, hjärtklappning, sömnsvårigheter, domningar med mera – stress kan ta sig många uttryck i kropp och själ. Långvarig negativ stress kan i värsta fall leda till depression, ångest och utmattning. När stressen lett till sjukskrivning och rehabiliterande insatser, finns det olika möjligheter beroende på individens behov och situation. Men i grunden handlar det om att först bli medveten om kroppens signaler och att sedan få stöd med hur man kan tänka och agera för att hitta en bra balans i vardagen igen. Och det är på vägen dit som vi på Hälsobolaget är behjälpliga på olika sätt.

Träning, samtalsstöd och stresshanteringskurser

Rehabiliterande stresshantering sker individuellt eller i grupp. Det kan vara genom samtalsstöd, fysisk och mental träning, stresshanteringsprogram med flera insatser. Och inte minst, bistår vi i processen att undersöka om och i så fall vilken fysisk och/eller kognitiv anpassning som behövs när det är dags för återgång i arbete. I vårt team för stresshantering ingår företagssköterska, företagsläkare, fysioterapeut, ergonom, hälsovetare, psykolog, psykoterapeut, KBT-terapeut och beteendevetare.

 

För mer information om rehabiliterande stresshantering

Kontakta Åsa Bjerdén, Verksamhetschef.
Ring 0771-35 43 30 eller maila till asa.bjerden@halsobolaget.se