Bli kund

Professionellt samtalsstöd – när det händer lite för mycket i livet

På Hälsobolaget möter våra psykologer, psykoterapeuter och beteendevetare ofta människor i samtal som behöver stöd att kunna komma vidare i sin process och rehabilitering.

Samtal med en professionell samtalspartner

Ibland händer det saker i livet privat eller på arbetet eller båda samtidigt och livet känns plötsligt lite svajigt. Det händer de flesta av oss någon eller några gånger i livet.

Vi pratar kanske med nära och kära, arbetskamrater eller chef beroende på vad det handlar om. Men ibland är det också bra att träffa någon som står helt utanför – en professionell samtalspartner – för att sortera och göra allt hanterbart. Vår erfarenhet är att det ibland räcker med en träff för att personen ska känna att hen fått det stöd som behövs, ibland behövs ytterligare ett par samtal.

Om det under samtalen framkommer att det behövs fler samtal eller annat stöd kan Hälsobolaget bistå med rekommendation för behandling hos annan vårdgivare.

På Hälsobolaget anpassar vi vårt samtalsstöd efter varje individs behov och förutsättningar och matchar individens behov med våra olika