Bli kund

Vet du som chef vad du ska göra när en anställd lider av psykisk ohälsa?

Psykisk ohälsa finns överallt – säkert även på din arbetsplats. Idag är psykisk ohälsa den vanligaste sjukskrivningsorsaken. Och trots att man med enkla lösningar kan förändra mycket är många osäkra på hur man ska agera.

Trots att psykisk ohälsa är den främsta sjukskrivningsorsaken idag så agerar Sveriges arbetsplatser inte utifrån det. Undersökningar från Hjärnkoll, en nationell kampanj som arbetar för ökad öppenhet kring just psykisk ohälsa, visar att drygt hälften av cheferna med personalansvar är osäkra på hur de ska agera när en anställd får problem med sin psykiska hälsa. Mer än varannan underskattar också hur vanligt det är med psykisk ohälsa; många tänker att det inte gäller den egna arbetsplatsen.

Psykisk ohälsa, vanligare än man tror

I Sverige har tre av fyra erfarenheter av psykisk ohälsa, antingen egen eller som närstående. Ändå är tystnaden kompakt. Särskilt på våra arbetsplatser som ofta står handlingsförlamade. Med enkla lösningar går det att förändra mycket. Skriftliga rutiner för hur chefer ska agera tidigt är viktiga första steg tillsammans med öppnare samtal på jobbet.

Beställ kostnadsfri handbok

Hjärnkoll har bland annat tagit fram en kostnadsfri handbok för dig som chef, där du får konkreta och handfasta råd för hur man på bästa sätt kan hjälpa en anställd som mår psykiskt dåligt. Ett värdefullt verktyg i din vardag, helt enkelt. Läs mer om Hjärnkoll och boken här » 

Låt Hälsobolaget bli ett stöd

Det finns ett samband mellan ledarskap, hälsa och organisationens effektivitet och lönsamhet. Ofta har arbetets organisation tillsammans med chefernas attityd och inställning en större påverkan på välbefinnandet än den rent fysiska miljön. På Hälsobolaget har vi lång erfarenhet av ledarskapsutveckling. Låt oss bli ett stöd i arbetet mot en friskare och gladare arbetsplats.