Bli kund

Nytt EU-direktiv med krav på uppdaterad härdplastutbildning

Den 24 augusti 2023 börjar kraven som finns i Reach-förordningen att gälla.

För företag med viss diisocyanatexponering kan de förnyade kraven innebära behov av uppdaterad utbildning, även om personalen utbildats inom de närmaste fem åren. Kontakta oss om du vill veta mer eller beställa uppdaterad utbildning för din arbetsgrupp.