Bli kund

Ny föreskrift om arbetsanpassning börjar gälla 1 juni – AFS 2020:5

I juni 2021 börjar arbetsmiljöverkets nya föreskrift om arbetsanpassning att gälla. I samband med det upphävs föreskriften om rehabilitering och arbetsanpassning (AFS 1994:1). Föreskriften avses vara en vägledning i arbetet med de anpassningar som kan genomföras.

Föreskriften har fått en uppfräschning då arbetsmarknaden ser annorlunda ut idag gentemot för 20 år sedan, man har också mer förståelse för vikten av att arbeta förebyggande. Därav tar de förebyggande insatserna mer plats än tidigare föreskrift.

mer info