Bli kund

Nu är det möjligt att boka vaccination mot TBE igen.

Den tidigare bristen på vaccin mot den fästingburna sjukdomen TBE i hela landet är nu löst och förrådet är påfyllt. Eftersom intresset för vaccinet är så stort är vi glada att åter kunna tillgodose tider för bokning.

Fästingburen TBE sprider sig både västerut och söderut i Sverige. Antalet fall varierar mellan åren, men totalt sett handlar det om en uppåtgående trend och en långsam men tydlig spridning. Vi rekommenderar därför dig som bor eller vistas i ett TBE-område att vaccinera dig.

BOKA TBE-VACCINATION

OM TBE & VACCIN