Bli kund

Hälsobolaget vaccinerar personal i Västra Götalandsregionen

Hälsobolaget har fått förtroendet av Västra Götalandsregionen att vaccinera personal mot covid-19. Vi är väldigt stolta över att kunna bistå regionen med våra resurser för detta samhällsviktiga uppdrag och att avlasta offentlig verksamhet i en kritisk tid.

Detta uppdrag engagerar ett stort antal av våra medarbetare på flera orter. Vaccineringen påbörjas under januari och februari och kommer att fortsätta under våren. I första skedet kommer Hälsobolaget att vaccinera personal som arbetar på särskilda boenden och inom äldreomsorgen.