Bli kund

Hälsobolaget nu exklusiv underleverantör till Previa

På Hälsobolaget är vi glada att meddela att vi numera även kan titulera oss som exklusiv underleverantör till Previa och på så vis kunna leverera företagshälsovård fortsättningsvis även till Previas kunder.

Vi vill därför välkomna alla nya kunder till Hälsobolaget. Vår förhoppning är att vi får möjlighet till ett nära samarbete även med Previas kunder, för att kunna åstadkomma bra och hållbara resultat.

På Hälsobolaget kommer vi göra allt vi kan för att leveransen ska ske på det sätt du som kund är van vid, och använda era befintliga kontaktpersoner så långt det är möjligt.