Bli kund

Covid-19 reseintyg inför utlandsresa

På grund av rådande omständigheter med Covid-19 kräver flertalet länder ett intyg där det framgår att resenären testats negativ med PCR-test för Covid-19.

Testet uppfyller Folkhälsomyndighetens säkerhetskrav och analyseras på ett ackrediterat laboratorium. Efter att testet har påvisat negativt resultat utfärdar våra läkare ett reseintyg på engelska.

Olika regler gäller för olika länder, både vad gäller t ex giltighetstid, krav på intyg och provtagningssätt. Det ligger på resenärens ansvar att inför provtagningen ta reda på vilken typ av intyg som behövs för att få resa in i just det landet resan avser.

Hälsobolagets standardintyg innehåller uppgifter om namn, födelsedatum, passnummer, testdatum och testsvar. Vidare framgår vilken analys som utförts samt namn på analyserande laboratorium och dess ISO-certifiering.

Krävs särskilt intyg eller tillägg?

Om resmålet kräver särskilt intyg/tillägg ska underlaget mailas till info@halsobolaget.se innan tid bokas. Vi säkerställer därefter att vi kan utfärda intyget och återkommer för tidsbokning.

Pris:

2 300 kr

Hur går testet till?

Ett PCR-test tas i näsan för att påvisa infektion med Covid-19 och det tar 10-15 minuter att genomföra.

Hur snabbt får jag svar?

Tester kan tas måndag till torsdag före kl 12 och intyg erhålles nästa vardag senast kl 18.
Intyget skickas per säkert mail alternativt hämtas hos oss på Hälsobolagets mottagning i Uddevalla (stänger kl 16.30).

Tänk på detta innan du bokar

• Du bör vara frisk och inte ha uppvisat symptom på Covid-19 de senaste 2 veckorna

• Ha med dig giltigt pass som du ska resa med när du kommer till oss.

Boka tid för Covid-19 reseintyg

Det ligger på resenärens ansvar att inför provtagningen ta reda på vilken typ av intyg som behövs för att få resa in i just det landet resan avser. / It is the traveler’s responsibility to find out before the sampling what type of certificate is needed to travel into the specific country to which the trip relates.