Bli kund

Arbetsmotivationen sjunker i Sverige! Vad kan ditt företag göra för att öka arbetslusten?

Jobbhälsobarometerns andra delrapport från 2013 visar tydligt att arbetsmotivationen bland Sveriges alla anställda sjunker – särskilt hos de som är eller tror sig vara sjuka.

Arbetsmotivationen sjunker för de som är, och de som förväntar sig att vara mer sjukfrånvarande det närmaste året. Det visar den andra delrapporten 2013 från Jobbhälsobarometern. Branschorganisationen Sveriges Företagshälsor, som står bakom Jobbhälsobarometern, befarar att utan ett systematiskt hälsofrämjande arbete är risken hög för att ohälsan i landet kommer att fortsätta stiga.

Dags att ta arbetsmiljöfrågorna på allvar?

Enligt Sveriges Företagshälsor ser man också en anmärkningsvärd ökning på andelen anställda som känt psykiskt obehag för att få till jobbet bland de som tror att de kommer att vara sjuka framöver. I den gruppen är man också klart mindre nöjd med den fysiska arbetsmiljön samt möjligheterna att påverka hur arbetsuppgifterna ska utföras.

Hur ser det ut på ditt företag?

Precis som vi på Hälsobolaget anser Sveriges Företagshälsor att det är angeläget att det förs en debatt kring hur arbetsförhållanden ser ut på våra svenska arbetsplatser. Frågar du oss är det hög tid för samhället att göra en reell satsning på att förebygga ohälsa. Oavsett så vore det en god idé att se över situationen på det egna företaget – för friska och nöjda medarbetare är lönsamma och framgångsdrivande medarbetare. Och för varje krona du investerar i deras hälsa får du fem kronor tillbaka. Minst.

Jobbhälsobarometerns andra delrapport från 2013 hittar du här »