Bli kund

Arbetsmiljöverket fokuserar på vibrationer

Arbetsmiljöverket uppskattar att ungefär 400 000 personer i Sverige i dagsläget utsätts för vibrationer mer än två timmar om dagen med vibrerande maskiner. Dessa potentiellt skadliga vibrationer överförs från handhållna verktyg och maskiner som mejselhammare, skruvdragare, slipmaskiner, olika borrar och häcksaxar. Vibrationer kan exempelvis leda till känselstörningar, så kallade vita fingrar och förslitningsskador. Hälsorisker vid exponering av helkroppsvibrationer kan leda till diskbråck, spinalstenos, instabilitet och inflammatoriska ryggsjukdomar. Vibrationer som innehåller stötar kan leda till ländryggsbesvär.

Området regleras genom EU:s vibrationsdirektiv 2002/44/EC Arbetsmiljöverkets föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2005:6) och vibrationer (AFS 2005:15).

Arbetsmiljöverket har under 2018 utfört 350 inspektioner kopplade till vibrationer. Det har lett till 850 krav på att åtgärda arbetsmiljöbrister. Brister upptäcktes hos 8 av 10 företag. Tre av tio arbetssjukdomar mellan 2014-2017 är godkända vibrationsskador av AFA Försäkring. Vibrationsskador är vanligare bland män eftersom vibrationsverktyg främst förekommer inom mansdominerade yrken.