Bli kund

Ny föreskrift – Medicinska kontroller i arbetslivet AFS 2019:3 – börjar gälla den 1 november 2019!

Föreskrifterna innehåller regler om arbetsmiljörelaterade medicinska kontroller. Här beskrivs när och hur sådana kontroller ska ske eller bör anordnas, hur man hanterar resultaten av kontrollerna mm. Denna AFS ersätter AFS 2005:6.

Detta innebär att vi från den 1 november enligt 23-25 §§ har krav på medicinska kontroller inom områdena;

 • Vibrationer
 • Handintensivt arbete
 • Nattarbete
 • Allergiframkallande kemiska produkter

Den 1 november upphör nuvarande föreskrifter (AFS 2005:6) om medicinska kontroller i arbetslivet.

Föreskriften innebär också enligt 36-79 §§ att krav på utfärdande av Tjänstbarhetsbedömning skall gälla vid exponering för;

 • Allergiframkallande kemiska produkter
 • Fibrosframkallande damm
 • Metaller såsom bly, Kadmium och kvicksilver
 • Arbeten som innebär stor fysisk ansträngning

Alla arbetsgivare omfattas av reglerna;

 • Den som gemensamt med annan person driver yrkesmässig verksamhet (även familjemedlem)
 • Ensamföretagare
 • Inhyrare av arbetstagare

Blankett ”Beställning” av undersökning kommer att kunna laddas ner från arbetsmiljöverkets hemsida www.av.se Denna blankett är också tillräcklig att spara som dokumentation för arbetsgivaren.

Läs mer om de nya föreskrifterna på www.av.se

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer. info@halsobolaget.se