Bli kund

Arbetsgivarens plan för återgång i arbete – ändringarna i socialförsäkringslagen

Från och med den 1 juli 2018 infördes skyldighet för arbetsgivare att ta fram en plan för återgång i arbete om en arbetstagare förväntas vara frånvarande från arbetet på grund av sjukdom en längre tid. Det framgår av 30 kap. 6 § Socialförsäkringsbalken (SFB).

En sådan plan ska fungera som ett stöd i rehabiliteringsarbetet på arbetsplatsen och bör i den utsträckning det är möjligt tas fram tillsammans med arbetstagaren.

Läs mer om arbetsgivarens nya skyldigheter här (pdf)

Försäkringskassans blankett för dig som är arbetsgivare – Arbetsgivarens plan för återgång i arbetet (pdf)»