Bli kund

Våra hälsoundersökningar

En hälsoundersökning kring arbete, livsstil och hälsa är en väl vald investering

Att erbjuda din personal en hälsoundersökning hos oss ger trippla vinster, dels blir ditt företag en attraktivare arbetsplats och dels främjar det personalens hälsa. Och personal som trivs och mår bra presterar ju också bra. Vi rekommenderar att man genomför en grundläggande hälsokontroll en gång om året. För säkerhets skull.

För oss handlar det mycket om att hitta sin personliga balans. Balansen mellan arbetsliv och fritid. Balansen mellan fysisk aktivitet och återhämtning. Balansen mellan den egna tiden och människor runt oss som familj, vänner och arbetskamrater. I den snabba tid vi alla lever i idag, ställs det höga krav på individen och det är lätt att tappa denna balans.

Allt fler företag inser vikten av ett strukturerat hälsoarbete. Genom att erbjuda regelbunden hälsokontroll kan arbetsrelaterad, men också annan ohälsa upptäckas, förebyggas och åtgärdas.

Anpassade hälsoundersökningar

Hälsobolaget anpassar hälsoundersökningen efter ditt företags behov och önskemål. Utifrån resultatet kan vi sedan tillsammans ta fram värdefulla åtgärdsförslag på hur organisationen kan gå vidare i hälso- och miljöarbetet.


Vilken hälsoundersökning passar er?

Gör vårt test och få en indikation direkt.


Hälsoundersökning Arbete – Livsstil – Hälsa:

Denna hälsoundersökning tar ungefär en timme att genomföra och består av provtagning samt en webbaserad medarbetarenkät som ligger till grund för samtal med vår företagssköterska kring arbetshälsa och livsstil. Läs mer

Beställ

Hur mår medarbetarna? Med hjälp av vår medarbetarenkät får du kontinuerlig koll.

Att veta hur ens medarbetare har det på arbetet är a och o som arbetsgivare. Ett sätt att få en bra överblick över detta är att genomföra kontinuerliga medarbetarenkäter. På så sätt får ni koll på både risk och friskfaktorer i er verksamhet.

MEDARBETARENKÄT

Hälsoundersökningar specialanpassade för byggbranschen

Vi på Hälsobolaget vet hur stort behovet av hälsoundersökningar är inom byggbranschen. Vi har därför tagit fram ett gäng hälsoundersökningar anpassade efter de riskområden som gäller i just din bransch. Självklart uppfyller de också kollektivavtalens olika krav och rekommendationer. Vi har även möjlighet att anpassa hälsoundersökningar efter företagets egna behov och önskemål.

Hälsoundersökning Bygg 

Hälsoundersökning El 

Hälsoundersökning Måleri 

Hälsoundersökning Måleri lärlingsutbildning

 

RELATERAT INNEHÅLL

Anlita oss för företagets lagstadgade medicinska kontroller

För vissa arbeten krävs enligt lag att du som arbetsgivare anordnar medicinska kontroller. Syftet är att ta reda på om personalen löper risk för ohälsa eller olycksfall i sitt arbete. Och att förebygga att någonting sådant sker.

Till medicinska kontroller