Bli kund

Välkommen till Hälsobolaget – din partner i hälsa och arbetsmiljö.

Via företaget eller privat? Du är alltid lika välkommen.

Hälsobolaget erbjuder företagshälsa och privatsjukvård på ett och samma ställe. Det ger oss möjlighet att ta ett helhetsgrepp, och dig och dina anställda trygghet i att vi redan känner varandra.

Utveckling i chefsrollen – vi stödjer, utbildar och rådgör!

Dags för HLR-utbildning?

Vår kundnöjdhet är hundraprocentig efter varje utbildningstillfälle!

Hög korttidsfrånvaro eller andra tidiga signaler på ohälsa bland dina medarbetare?

Lång erfarenhet av hälsa, arbetsmiljö och rehabilitering

Med tjugofem års erfarenhet inom företagshälsa inklusive ledningsstöd och verksamhetsutveckling samt privatsjukvård.

Mer om Hälsobolaget

Helhetstänk kring hälsa

Vi arbetar tvärprofessionellt och har därmed möjlighet att bedriva ett arbetsmiljöarbete utifrån ett helhetsperspektiv samt att erbjuda rätt kompetens för det specifika uppdraget.

Läs mer