Bli kund

Vad gör du när en medarbetare mår dåligt?

Det är alltid en god idé att börja med ett inledande samtal.

Man kan exempelvis använda sig av Arbetsplatsdialog AD‐A – metodstöd för arbetsgivare vid ohälsa och sjukfrånvaro. Med hjälp av denna metod kan man tillsammans kartlägga situationen och på så sätt se vad som kan göras på arbetet för att minimera risken för ohälsa eller sjukskrivning.

Ibland räcker det inte med detta samtal, eller det kommer fram att det krävs en utomstående part. Då är du varmt välkommen att höra av dig till oss!

I vårt arbete med rehabilitering och arbetsåtergång följer vi 5 steg.

  1. Behov av Rehabilitering uppmärksammas. Företagssköterska och chef har inledande dialog.
  2. Företagssköterska/Rehabkoordinator träffar individ för ett Kartläggningssamtal för att få en bild av individens status.
  3. Trepartsmöte med chef, individ och Hälsobolaget. Handlingsplan skapas och beslut tas om nästa insats.
  4. Insats genomförs, exempelvis stödsamtal, fysisk bedömning, läkarbedömning för sjukskrivning eller annat aktivitetsprogram.
  5. Uppföljning av insatser och handlingsplanen i ett nytt trepartsmöte. Anställd, chef och Rehabkoordinator deltar. Finns det andra insatser som ska planeras eller kan ärendet avslutas?

Mer om rehabilitering, kartläggande samtal samt trepartssamtal