Bli kund

Utvärdering

Markera hur du upplevt utbildningen genom att ringa in en av siffrorna 1-5. I kommentarsfältet skriver du kort ner dina tankar om vad du tyckt varit bra och vad som kan utvecklas vidare.  Utbildningens startdatum

  Utbildning:

  1. Tidsdisposition  2. Utbildningens innehåll  3. Ledarledda moment och föreläsningar  4. Grupparbeten och diskussioner  5. Ledarens/ledarnas kompetens och engagemang  6. Eget engagemang och delaktighet  7. Utbildningen som helhet