Bli kund

Utvärdering

Markera hur du upplevt utbildningen genom att ringa in en av siffrorna 1-5. I kommentarsfältet skriver du kort ner dina tankar om vad du tyckt varit bra och vad som kan utvecklas vidare.

Utbildningens startdatum


Utbildning:


1. Tidsdisposition
2. Utbildningens innehåll
3. Ledarledda moment och föreläsningar
4. Grupparbeten och diskussioner
5. Ledarens/ledarnas kompetens och engagemang
6. Eget engagemang och delaktighet
7. Utbildningen som helhet