Bli kund

Utvärdering

Markera hur du upplevt utbildningen genom att ringa in en av siffrorna 1-5. I kommentarsfältet skriver du kort ner dina tankar om vad du tyckt varit bra och vad som kan utvecklas vidare.

  Utbildningens startdatum


  Utbildning:


  1. Tidsdisposition
  2. Utbildningens innehåll
  3. Ledarledda moment och föreläsningar
  4. Grupparbeten och diskussioner
  5. Ledarens/ledarnas kompetens och engagemang
  6. Eget engagemang och delaktighet
  7. Utbildningen som helhet